Nostalgin som ideologi

Zygmunt Bauman spårar utvecklingen av det retrotopiska samhället till de ökande klyftorna mellan den politiska och ekonomiska makten och individen och det maktlösa kollektivet. Jerker Jansson har läst hans nya bok Retrotopia och urskiljer tre illusioner som dominerar debatten i väst.

Lynnig musikal

Visst är det trist när en far råkar vara en försupen, illvillig krake som varken kan natta eller älska sitt barn, men föga tankeväckande, skriver Veronika Gustafson.

Peace, love and fuck off

Är det verkligen fred vi vill ha? frågar Mikael Wiehe i sin sång ”Fred (Till Melanie)”. Veronika Gustafson har lyssnat på ljudet av första världskrigets allra sista minuter.