Obligatorisk mönstring – som att backa in i framtiden | Skånes Fria

Inledare


Statligt tvång

Fria Tidningen

Obligatorisk mönstring – som att backa in i framtiden

Att med hot om strafföreläggande försäkra sig om att alla 18-åringar mönstrar är helt klart mossig, skriver László Gönczi

Socialdemokraterna har föreslagit en utredning om allmän och obligatorisk mönstring. I Sveriges Radios Studio 1 betonar Peter Hultqvist (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott, att de inte har föreslagit allmän värnplikt, utan bara mönstring. Alla 18-åringar, både kvinnor och män, ska svara på inledande frågor på webben. Sedan ska 20 procent plockas ut och få en kallelse till att fortsätta mönstringen på plats. Det främsta syftet skulle enligt Hultqvist vara att markera att försvaret är ett nationellt intresse som angår alla.

I min barndom kom det en soldat, närmast liknande en sentida kungens härold, dock Stalins, till den ungerska byn Szokolya, slog på en trumma på en öppen plats i dammet och läste upp myndigheternas påbud till byborna. Det var nog inte en särskilt effektiv metod, men den hade sina sympatiska drag. Endast de som ville höra behövde lyssna. Socialdemokraterna vill slå på trumman på ett effektivare sätt.

Mycket har hänt på marknadsföringsfronten sedan min barndom. Tv, enorma affischer, broschyrer, telemarketing och så vidare. Staten i allmänhet, men också försvarsmakten, använder sig av detta enorma informationstryck. Men det duger inte åt socialdemokraterna. De vill att vi svenskar ska komma närmare vår försvarsmakt, och med hot om strafföreläggande vill de försäkra sig om att vi deltar.

Men påföljderna blir nog inte så allvarliga, sa Hultqvist i radion. Skönt. Mot hans förslag argumenterade försvarsminister Karin Ehnström (M) som sjöng frivillighetens lov: försvaret ska bli bättre på att rekrytera och behålla sina soldater och matroser i framtiden.

Hon skulle helt klart ha vunnit mitt hjärta i denna fråga om det inte hade varit frågan om legosoldater, professionella militärer som har till uppgift att skjuta ner fiender och som kan skickas ut i världen för att framtvinga fred som de säger.

Mot detta har Hultqvist inga medel. Istället vill han ha en bred förankring hos allmänheten. Men risken – eller chansen – finns att mönstringen får motsatt effekt. Obligatorisk mönstring ger en bättre bild av vad det hela handlar om och kanske blir det tydligare för fler ungdomar vilken destruktiv verksamhet staten vill värva dem till.

Ehnström beskrev förslaget som att backa in i framtiden. Ja, tanken känns helt klart mossig. Men hennes egen väg är att färdas i en raket mot en katastrofal framtid: de väpnade truppernas rättvisa.

Skulle Socialdemokraterna vilja göra något avgörande åt ofreden ska de inte satsa på att låta ofrivilliga ungdomar penetreras av sluga militärpsykologer utan på att ansluta sig till plogbillsrörelsen, som smider om vapnen till något fruktbart. Kanske skulle ett antal välgörande miljarder kunna föras till verkligt fredsarbete och kanske kunde man slippa öppna en och annan gruva.

Fakta: 

László gav en gång i sin ungdom allt för att klara mönstringens papperstester – suck!

© 2019 Skånes Fria