Gör asylrätt till en valfråga | Skånes Fria

Debatt


Asylrätt 2014
  • Manifestation för att hedra dödsoffren vid Lampedusa i Italien.
Skånes Fria

Gör asylrätt till en valfråga

Utanför ön Lampedusa i Medelhavet drunknade nyligen över 300 migranter under sin flykt till Europa. I Sverige har utvisningarna effektiviserats och jakten på papperslösa intensifierats. Nu kräver kampanjen Asylrätt 2014 att nästa års valfråga handlar om FN:s deklaration 14 – allas rätt att söka en fristad från förföljelse.

Inför nästa års val och valrörelse har vi alla ett gemensamt ansvar för att samtalet kring asyl- och flyktingpolitiken handlar om det den ska handla om. Nämligen det som börjar med Artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna; att ”envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”. En artikel som varken i den politiska retoriken eller i svenska myndigheters praxis är i närheten av att uppfyllas.

Svenska myndigheter har den senaste månaden genomfört två gruppdeportationer till Afghanistan; en från Landvetter och en från Arlanda. Vid dessa har människor med tvång förts ombord på flygplan, de har injicerats med lugnande medel, skrivits ut från psykiatriska kliniker och trots hungerstrejk och uppenbara psykiska besvär bedömts vara i så kallat transportabelt skick.

Flyktinggruppernas riksråd (FARR) har med hänvisning till FN-organet UNHCR:s nya riktlinjer i förhållande till säkerhetsläget i Afghanistan, kritiserat avvisningarna både före och efter genomförandet. I riktlinjerna uppmanas till särskild försiktighet i hanteringen av asylsökande från Afghanistan, eftersom säkerhetsläget har blivit värre de senaste åren.

Med på planet till Kabul vid den senaste gruppdeportationen var Yusuf och Ibrahim som före deportationen hungerstrejkade på förvaret i Åstorp. ”Min kropp håller på att domna bort, jag har aldrig känt så tidigare” berättade Ibrahim innan han utvisades. ”Vi har inget annat än våra kroppar, våra liv har inget värde längre och ingen bryr sig om vad som kommer att hända med oss. Vi har ingenting att förlora längre, våra liv är ändå slut om vi hamnar i händerna på dem som vi har flytt ifrån”, sade Yusuf. I samband med utvisningen skrevs Yusuf ut från Helsingborgs lasarett där han vårdats en vecka på psykiatrisk klinik. Han bedömdes av gränspolisen då vara i transportabelt skick.

En human asyl- och flyktingpolitik gör inte så här mot människor som är i behov av skydd och stöd. En human asyl- och flyktingpolitik tar inte ifrån människor deras sista hopp – den ska istället ge människor möjlighet till ett värdigt liv.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att lyfta dessa frågor till den politiska dagordningen. Därför startades kampanjen Asylrätt 2014 förra året. Vi driver fyra krav som tar sikte på att förändra olika delar av asyl- och flyktingpolitiken, vilka vi hoppas att du är med och lyfter i samtal när flyktingfrågor diskuteras:

Att Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse

Att bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket

Att synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter

Att överföringar enligt Dublinförordningen stoppas samt att regeringen verkar för dess avskaffande i EU

Rekommenderade artiklar

© 2019 Skånes Fria