”Patriarkala strukturer påverkar medierna” | Skånes Fria
  • "Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån ett människorättsperspektiv och ser utifrån det behovet av en större tonvikt på principen om alla människors lika värde" säger Malin Beckman genom Malmö jämställdhetsbyrå.
Skånes Fria

”Patriarkala strukturer påverkar medierna”

Supervalåret 2014 är här och för olika folk­rörelser gäller det att få fram sitt budskap till allmänhet och politiker. Men hur gör de för att nå fram utan miljoner och pr-avdelning? Skånes Fria frågade fem rörelser om deras strategier för att inte drunkna i bruset.

Malmö Jämställdhetsbyrå genom Malin Beckman

Hur gör ni för att nå ut?

– Våra främsta kanaler ut är vår facebooksida, personliga möten vid olika arrangemang och debattinlägg. Vi arrangerar återkommande inspirationsmöten inom ramen för vårt arbete inför Nordiskt Forum i Malmö 2014 och ser även där att det personliga mötet är viktigt. Vi försöker också välja våra tillfällen att höras och synas till tillfällen då vi har kvalitativa budskap.

Kommer ni att göra något särskilt inför de olika valen?

– Vi är främst delaktiga i valrörelserna genom vårt arbete med Nordiskt Forum, som ligger bara ett par månader före riksdagsvalet. Forumet har ju i sig en stor potential att påverka politiken inför valen, så på så vis är vi indirekt aktiva inför valen. Vi planerar också aktiviteter som vi hoppas ska utmynna i en lista på politiska krav inför Nordiskt Forum

Hur ser ni på mediabevakningen? Är den rättvis?

– Media och mediabevakningen, precis som övriga samhället, präglas av patriarkala strukturer och villkor, och på så vis kan en inte säga att den är rättvis, eftersom patriarkatet är ett system som är orättvist mot alla. Det syns genom bristande maktanalyser inom medierapporteringen, i dominerande retorik och villkor för representation och delaktighet.

Vilka sakfrågor vill ni helst ska drivas igenom de närmsta åren?

– Hellre än specifika sakfrågor vill vi se att feminism, antirasism och maktanalys tar större plats inom politiken och samhällsdebatten. De behövs inom alla sakfrågor.

Rekommenderade artiklar

Vem skriker högst 2014?

Supervalåret 2014 är här och för olika folkrörelser gäller det att få fram sitt budskap till allmänhet och politiker. Men hur gör de för att nå fram utan miljoner och pr-avdelning? 

© 2019 Skånes Fria