Diskrimineringsbyrå stämmer bostadsbolag | Skånes Fria
Skånes Fria

Diskrimineringsbyrå stämmer bostadsbolag

En bostadssökande har spärrats på oklara grunder i Malmös kommunala bostadsbolag (MKB). Det menar Johanna Ingemarsson från Malmö mot diskriminering. Men MKB slår ifrån sig kritiken.

Skånes Fria rapporterade i somras om lägenhetssökande som upplevt sig kränkt och diskriminerad i samband med en visning. Kort efter spärrades mannen från lägenhetskön då han enligt visningsvärden uppträtt hotfullt. Någon möjlighet att ge sin version till det inträffade har han inte fått, enligt Johanna Ingvarsson från Malmö mot diskriminering.

– När han ringde och skulle berätta fick han inget svar och luren lades på, säger hon och har nu lämnat in en stämningsansökan för överträdelse av diskrimineringslagen till Malmö tingsrätt.

Hon är kritisk till hur MKB bemött mannen och hur handläggningen av hans ärende gått till. Även spärrningen anser hon oproportionerlig då ord står mot ord och det är oklart vad som hänt inne i lägenheten.

– Ska man straffa en enskild så här hårt där man inte kan säga exakt vad som hänt och där det kan finnas ansvar på båda sidor för att en situation uppstått?

Lägenhetsinnehavaren och andra på visningen ska kunna styrka hans berättelse, enligt honom själv, säger Johanna Ingemarsson. Men någon möjlighet att få kontakt med personerna har diskrimineringsbyrån inte fått. Endast MKB har kontaktuppgifterna.

– Jag hade förstått om det varit en privat fastighetsägare vi haft som motpart men jag tycker att det går att ställa högre krav på bemötande och transparens hos ett kommunalt bostadsbolag.

Anna Heide är ytterst ansvarig för frågan hos MKB. Att förmedla kontaktuppgifter till vittnen har inte varit aktuellt då de själva inte vill agera domstol, säger hon. Att ärendet nu kommer att genomgå en rättslig prövning välkomnar hon.

– Vi har en nolltolerans mot hot och ser inte det här som diskriminering. Det är därför han har spärrats. Kundvärden är fortfarande skärrad efter händelsen.

Hur tas besluten av spärrningar?

– Det är en grupp av personer för att göra det så objektivt som det går.

Varför har inte mannen haft möjlighet att ge sin version av händelsen innan han spärrats?

– Den möjligheten ska man alltid ha. Vill man nå MKB ska det gå. Om det inte har skett i det här fallet så är på grund av ett glapp i kommunikationen.

Fakta: 

I dag är 14 personer spärrade hos MKB. Hälften är spärrade efter att de avhysts eller sagts upp. I övriga fall är orsaken olovlig andrahandsuthyrning, sena hyror, felaktig registrering och falska intyg. Personerna är spärrade från ett halvår upp till två år.

Rekommenderade artiklar

Ny lag kan förbjuda hans liv

Sam Opios existens kan snart bli olagligförklarad i Uganda. Han fruktar för sitt liv, ändå vill han bli bland de sista att fly.

”Barnen är en utsatt grupp”

Barn som föds av mödrar i läkemedelsbehandling får ofta abstinens. En unik studie visar också att barnen vid fem års ålder i högre utsträckning än andra barn har adhd-liknande symptom.

Fler missbrukare i behandling

Fler missbrukare än någonsin får tillgång till läkemedelsbehandling i Skåne. Årslånga köer har blivit till korta handläggningstider, enligt Åsa Magnusson, områdeschef för beroendecentrum i Malmö.

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

© 2018 Skånes Fria