Brister i tillgängligheten på turistmålen | Skånes Fria
  • På citadellet i Landskrona är framkomligheten svår inne på borggården och mindre trappor leder upp till utställningslokalen och butiken.
Skånes Fria

Brister i tillgängligheten på turistmålen

Enligt en undersökning som organisationen Humana gjorde tidigare i somras är turistbyråerna i Skåne dåliga på att informera om turistattraktionernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Skånes Fria har gjort en kartläggning av tillgängligheten i praktiken på några av de mest populära besöksmålen.

Branta stigar och stora trappsteg utan ramp men också insatta hissar och anpassade toaletter. De stora turistattraktionerna i Skåne har en varierad nivå av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Gemensamt för de flesta ställena är att de inte har någon information om tillgängligheten på webben.

Skånes Fria Tidning har gjort en rundringning till nio av regionens mest populära turistmål, där tidningen uppgav att de ville besöka platsen med en person som är rullstolsburen. Inget av besöksmålen svarade att de hade tillgängliggjort sitt besöksmål fullt ut. De flesta platser är tillgängliga till viss del, det går till exemel att nyttja kafeterian och det finns anpassade toaletter. I de fall där besöksmålet är utomhus, så som Marsvinsholm skulpturpark och Christinehofs ekopark, är vissa av stigarna anpassade eller möjliga att ta sig fram på med rullstol, medan andra har sämre framkomlighet. Vid utomhusgalleriet Kivik art center, där konstverken ligger utspridda kring en brant kulle har ingen anpassning gjorts för att det ska vara möjligt att ta sig fram med rullstol.

– Vi kan öppna bommen och så går det att åka bil fram till konstverken. Vi har inte möjlighet att göra vägen tillgänglig på något annat sätt då det även kör tung trafik där, säger personen tidningen pratar med.

Ett annat ställe som är svårtillgängligt är Tykarpsgrottan utanför Hässleholm. Där är det möjligt för personer i rullstol att besöka museet med information om den gamla gruvan, men att ta sig ner i själva gruvan som ligger 12 meter under marken går inte.

– Marken är ojämn och det går inte att ta sig fram med en rullstol. Det handlar om en 20 000 kvadratmeter stor yta och vi har inte haft möjlighet att anpassa den, säger personen som Skånes Fria pratar med.

Även vid Kullaberg naturreservat hindrar det branta landskapet framkomligheten. Här är det möjligt att ta sig fram till Naturum med bil, för att läsa om området och titta på utsikten. Stigen som går ner till vattnet är dock inte anpassad.

– Det är svårt att bygga en stig som fungerar för rullstol längs med kusten, då marken är brant och allt rör på sig, säger personen tidningen pratar med.

Andra naturreservat säger sig ha gjort större tillgänglighetsanpassningar. Från Naturum i Söderåsens nationalpark går det en stig som är framkomlig med rullstol ner till dammen, där det finns en 900 meter lång slinga att ta sig runt på. Det ska också vara möjligt att ta sig fram med rullstol på leden mellan Skäralid och Röstånga.

– Det beror lite på vad du har för rullstol och hur rörlig du är. Men som regel går det att röra sig med rullstol där det går att cykla. Vi håller på att ta fram en ny karta där det kommer vara utsatt var det går att ta sig fram med rullstol, säger personen som tidningen pratar med.

Tosselilla Sommarland är den enda nöjespark som ingår i undersökningen. Där uppger man att det inte har gjorts någon särskild tillgänglighetsanpassning, men att parken ska vara möjlig att ta del av för personer med funktionsnedsättning. Personalen ska vara villig att hjälpa till i och ur åkattraktioner och marken är platt och asfalterad.

Skånes Fria har också testat tillgängligheten på två besöksmål; Citadellet i Landskrona och Ales stenar utanför Ystad. På Citadellet erbjuds dagligen guidade visningar i borgen och det gamla fängelset, som är möjliga att ta del av till viss del för den med rörelsenedsättning. Inne på borggården ligger stora kullerstenar som är svåra att ta sig fram över utan hjälp och små trappsteg utan ramp leder in till ett utställningsrum och till hantverksbutiken. I huvudbyggnaden finns det en hiss som går till andra och tredje våningen, men på andra våningen är det vissa nivåskillnader och ingen ramp erbjuds. I tornet där de gamla fängelsecellerna ligger är det trappsteg och nivåskillnader och det går inte att ta sig upp på andra våningen.

– De hade kunnat tänka mer på att det ska gå att ta sig runt överallt, till exempel hade det varit enkelt att göra en plan gång över borggården eller lägga ut ramper överallt i huvudbyggnaden. Nu kunde jag bara följa med på halva turen, säger Sylwia Gozdek som har testat att komma fram med sin rullstol.

Tillgängligheten på Landskrona museum testades också och fick godkänt. En ingång från gatan leder till en hiss som går till museets tre våningar och det finns inga hindrande trösklar.

Vid Ales stenar verkar inte någon specifik anpassning ha gjorts för att tillgängliggöra för personer med funktionsnedsättning. Det går att ta sig upp till stenarna via den ganska branta grusstigen, men då behövs det att någon puttar på. Framför allt är den sista biten som består av gräs och lös sand svår att ta sig fram på. I den intilliggande byn Kåseberga finns det en anpassad toalett och de flesta serveringar har låga trösklar eller ramper för att ta sig upp.

– Här gick det att ta sig fram, men det kunde ha varit bättre så som en framkomlig stig. De kunde även ha haft punktskrift eller någon sorts audioguide på informationstavlan som berättade om stenarna så att även synskadade kan ta del av den, säger Sylwia Gozdek.

Fakta: 

Skånes Fria Tidning har i första hand undersökt tillgängligheten för personer med rörelsenedsättning, och inte gått närmare in på vilka hjälpmedel som erbjuds för till exempel synskadade personer.

Tillgänglighetsanpassade besöksmål i Skåne

Wanås Konst 
Anger på sin hemsida att de inte har några hindrande trösklar, att stigarna är kuperade på vissa ställen men ska vara framkomliga med rullstol, att det finns anpassade toaletter och så vidare.

Sofiero slott 
Har testat framkomligheten för rullstol i slottsträdgården tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg kommun, vilket resulterade i en tillgänglighetskarta som finns att ladda ner från hemsidan eller hämta i receptionen.

Glemmingehus 
Har rullstolsanpassade gångar från parkeringen över borggården och in till restaurang, butik och utställningslokal finns det ramper. Själva borgen är dock inte anpassad för rullstolar och det finns ingen hiss.

Stenshuvud nationalpark 
Två av vandringslederna är framkomliga med rullstol, där den ena leder från Naturum ner till vattnet. I Naturum finns en hiss ner till bottenvåningen, och det finns anpassade toaletter.

Källa: Respektive besöksmåls hemsidor.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Skånes Fria