”Paraden riskerar att bli ett jippo” | Skånes Fria
Skånes Fria

”Paraden riskerar att bli ett jippo”

När Regnbågsfestivalen avslutas med en prideparad genom Malmö på lördag kommer en del utgöras av ett rosa-svart block som består av hbtq-personer från den organiserade utomparlamentariska vänstern. Skånes fria tidning har pratat med en representant från blocket.


Varför behövs ett rosa-svart block?

– Det är lätt hänt, framför allt i Stockholm, men även här i Malmö, att prideparaden bara blir ett jippo där det mest handlar om att partier och organisationer ska visa upp sig samtidigt som de kampfrågor som vi vill driva hamnar i skymundan.

Vilka frågor kommer ni att lyfta fram i paraden?

– Antifascism är självförsvar är ett viktigt budskap, där vi fokuserar på hur vi ofta blir tvungna att försvara oss själva mot hatbrott eftersom polisen är dåliga på att stötta oss där. En annan paroll är att vi måste krossa kapitalismen för att krossa heteronormen. Över lag så är det viktigt att visa att många hbtq-personer jobbar med vänsterfrågor.

Vad tycker ni om årets program under Regnbågsfestivalen?

– Personligen tycker jag inte att det är mycket som känns intressant. Det vi jobbar med finns inte alls med på programmet, det finns ingen diskussion om klasskamp till exempel. Samtalet stannar ofta vid ”så här är det” utan att det läggs fram så mycket alternativa lösningar. Att politiska partier står som arrangörer för flera av punkterna känns också fel. Pride ska vara ett forum där hbtq-personer kan ställa krav på politikerna, inte där politikerna styr vad som tas upp.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Skånes Fria