Tankar i Tomelilla för året 2015 | Skånes Fria

Debatt


Lotta Hedström (MP) Tomelilla
  • Lotta Hedström talar på en manifestation i Tomelilla i januari 2011. I dag, fyra år senare, är budskapet detsamma.
Skånes Fria

Tankar i Tomelilla för året 2015

Om vikten av att ta en ideologisk och politisk fajt för alla människors lika värde under 2015 skriver veckans debattör.

Återkommen till Tomelilla efter tre dagar i Berlin. Tyskland är nära, bron är nära och det är lätt att resa. Omvärlden har globaliserats och människors rörlighet ökar ständigt. Utmaningar och friktioner följer i dess spår, men politiken i EU och i Tomelilla är alltför valhänt i sina försök till åtgärder för positiv mobilisering och god integration.

Mentalt är det nära även till det 1930-tal då Kristallnatten utspelade sig och då synagogor i mängder brändes i Europa. Demokrati och alla människors lika rätt övergavs i Tyskland, på grund av allmänt missnöje, hög arbetslöshet och en sänkt tröskel för våld och terrordåd. I kombination med framväxten av en auktoritär ideologi som förenklar och ställer folk mot folk, människa mot människa och grupp mot grupp.

Har vi svenskar och skåningar i dag lärt oss något av detta? Ser vi parallellerna?

Inom ramen för en demokratisk ordning har vi också fått uppleva en stor valseger för ett odemokratiskt parti som fångat upp folkligt missnöje och förenkling. Epiteten varierar: är de nationalister, fascistister, rasistister, främlingsfientliga eller ultrakonservativa? Men det avgörande är att de i grunden inte ser varje människa som en like, ett syskon eller som en presumtiv resurs i samhället.

Islam utmålas som det stora hotet. Nästan alla stora samhällsutmaningar skylls på en överdrivet skildrad ”massinvandring”. Samer och judar ska inte räknas som svenskar, enligt SD:s partisekreterare.

Jag betänker de tre ”stoppa”-förslag för tiggeri, invandring och vindkraft som SD i Tomelilla gav före valet och vad deras budgetförslag för 2015, utan medel för integration, innehöll. Bevittnar rysande deras framfart efter valet i vår kommun, i Region Skåne och i riksdagen och läser vad som finns på deras hemsida. Så här står det i SD:s valmanifest:

”Slopande av all statlig integrationspolitik med undantag för undervisning i svenska, obligatorisk samhällsorientering och validering av utbildningar och arbetslivserfarenhet från hemlandet. Nyanlända invandrare skall få hjälp med att skaffa sig de mest grundläggande verktygen för samhällsanpassning, men i övrigt ha samma samhällsstöd som infödda svenskar. Varken mer eller mindre.”

Det är ett bakvänt rättvisetänkande och jag måste konstatera att SD präglas av samma rädsla, historielöshet, instängdhet och nostalgi som andra europeiska främlingsfientliga grupperingar. Denna exkluderande människosyn och brist på anpassning till en globaliserad värld kan som värst leda till nordkoreansk slutenhet eller nazi-tyska helvetesscenarier.

Alla de som röstar på SD bör därför besvara två avgörande frågor:

– Ska Sverige avträda FN: s stora människorättskonvention som med möda arbetades fram under efterkrigstiden och som undertecknats av alla världens länder? Dess artikel 1 säger att alla människor är födda fria och lika i värde.

– Behövs det verkligen mindre medel för integration? Eller mer och ett bättre integrationsarbete på alla nivåer? Vill man ha färre hatbrott i vårt land och mindre kriminalitet, kanske få fram fler läkare, sätta fler i arbete överhuvudtaget och kunna ”använda” både invandrare och flyktingar i samhällsbygget - så må väl nyanlända få just den starthjälp de behöver och vi alla får nytta av. (Motsvarande resonemang inom vården skulle vara ”att sjuka minsann inte ska få mer vård än friska”. Eller inom skolan att ”unga väl inte ska få mer undervisning än äldre.” – Logiskt?)

Att kapa medel för integration är att verkligen framskapa de problem SD säger sig frukta: sönderfall, våld, segregation.

SD hävdar ofta att de själva blir illa behandlade, mobbade och uteslutna. Det är trist och det borde verkligen ingen behöva bli. De behöver dock noga se efter vilka de själva mobbar och utesluter. Och att tåla att bli ifrågasatta i denna sak.

Rättvisekravet mellan ”svenskar och invandrare” är inte bara en omogen attityd, som mellan rivaliserande barn, utan också en demokratisk katastrof. Denna ständiga indelning i infödda och inte infödda är både ologisk, onödig och ointelligent.

SD är av detta skäl inte ett demokratiskt parti och deras människosyn måste fortsätta exponeras. Nu är de tyvärr demokratiskt invalda i de flesta beslutsförsamlingar och må få det utrymme väljarkåren gett dem. Men vi andra måste därför inte ge dem eller andra brunskjortor tillträde till alla beslutspositioner, så som tyvärr skedde en gång i Tyskland.

Demokrater i Tomelilla och i Sverige bör nu ta den ideologiska och politiska fajten. Diskutera respektfullt med SD. Debattera i sakfrågor och runt värderingar, mot dem och med dem. Men inte förhandla.

Vi måste alla hjälpas åt att se varningarna, parallellerna i tiden och lära av historien.

Fakta: 

På flykt

52 miljoner i världen är på flykt, det är 0,7 procent av världens befolkning men har aldrig varit så många i historien som nu.

Av dem är 33 miljoner internflyktingar inom sina egna länder.

Från Syrien, den största flyktingkatastrofen i modern tid, har nio miljoner flytt, och en miljon har landat i Libanon (med fyra miljoner invånare).

De fattigaste utvecklingsländerna är de globalt största flyktingmottagarna: de tar emot 86 procent av alla flyktingar.

74 000 personer, varav 28 000 syrier, sökte asyl i Sverige det senaste året, och

28 600 fick det beviljat (motsvarar 0,3 procent av vår befolkning). 8 500 personer fick avslag.

Uppehållstillstånd gavs 2013 till totalt 116 587 personer. Av dem var 29 000 flyktingar, knappt 25 procent. Resten var studerande, arbetskraftsinvandrare etcetera.

Cirka 51 000 personer utvandrade från Sverige år 2013 vilket gav en nettoinvandring på cirka 65 000 personer.

Källor: Migrationsverket, UNHCR och Artikel 14

Rekommenderade artiklar

© 2018 Skånes Fria