Säg nej till minkfarm i Sjöbo | Skånes Fria

Debatt


Djurens parti Malmö
Skånes Fria

Säg nej till minkfarm i Sjöbo

Minkfarmer bryter mot djurskyddslagen och borde förbjudas menar företrädare från Djurens parti.

En lantbrukare i Sjöbo har ansökt om att få starta en minkfarm. Hen vill vara anonym.

I Sverige finns i dag ungefär 70 pälsdjursfarmer som tillsammans varje år dödar över en miljon minkar. Stanna upp en stund och tänk efter vad detta betyder, en miljon kännande individer sätts till världen enbart för att dödas. Varför? Därför att det i dag 2015 fortfarande finns människor som tycker att det är snyggt att klä sig i pälsen från dessa minkars döda kroppar och därför att det i dag fortfarande är tillåtet i Sverige att föda upp och döda minkar för pälsproduktion. Detta trots att det finns en stor folklig opinion emot, enligt en undersökning gjord av Djurens rätt i mars 2014.

Under minkarnas korta liv lider de svårt i en miljö där de inte kan utföra sina naturliga beteenden. I och med detta hålls inte minkarna i enlighet med djurskyddslagen som säger att djur ska ha rätt att kunna utföra sina naturliga beteenden.

Anledningen till att lantbrukaren vill vara anonym, vilket länsstyrelsen i Skåne gått med på, är ”på grund av de protester bland djurrättsaktivister som minkfarmer ofta orsakar” (citat från Skånska dagbladet 8 januari). Vi menar att problemet här inte är de människor som blir upprörda utan de som inte blir det. Sverige behöver fler företag men inte sådana som bygger sin verksamhet på utnyttjande av och lidande hos kännande individer. Om man har en affärsidé som måste hållas hemlig för att den kan tänkas uppröra människor så borde man se över den.

Vi har, mycket tack vare Djurens rätt och Djurrättsalliansen, all information på bordet som behövs för att kunna konstatera att minkfarmer och päls inte hör hemma i ett modernt samhälle, i ett land som gärna berömmer sig av att ha ett av världens bästa djurskydd. Djurens parti vill se ett omedelbart förbud mot minkfarmer i Sverige och vi vill rikta en uppmaning till alla partier som är representerade i riksdagen att agera för ett sådant förbud. Vi vill att Sverige bryter sig ur den skamliga grupp av länder där minkfarmer fortfarande är tillåtet och istället följer efter de länder i Europa som redan har infört ett förbud mot minkfarmer som Storbritannien, Kroatien, Österrike och Slovenien. Under tiden uppmanar vi länsstyrelsen i Skåne att säga nej till öppnandet av en ny minkfarm i Sjöbo. Att säga ja till denna ansökan skulle vara ett stort steg bakåt i utvecklingen mot ett djurvänligare Sverige.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Skånes Fria