Skånes tillgänglighet sätts på prov: ”Långt kvar innan rättigheterna efterlevs” | Skånes Fria
Skånes Fria

Skånes tillgänglighet sätts på prov: ”Långt kvar innan rättigheterna efterlevs”

Sedan årsskiftet är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Men om lagen, som kallats för tandlös av funkisrörelsen, kommer att ha någon praktisk betydelse är ännu oklart.

Lagändringen har föregåtts av stora anmälningsaktioner till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Mellan 2008 och 2012 kom det in 700 ärenden om brister i tillgänglighet som då inte kunde drivas vidare.

– Det är bra att det nu har ändrats, men vi tycker att lagen verkar lite uddlös, säger Anders Munke i Tillgänglighetsgruppen i Malmö.

Han kommer inte in på sitt närmsta apotek då det är två höga trappsteg upp till butiken.

– Hade det varit en blomsteraffär hade jag inte brytt mig men nu är det ett apotek som får statliga subventioner och då tycker jag att det är oacceptabelt.

Men eftersom den nya lagen undantar företag med mindre än tio anställda kan han inte använda sig av den.

Förutom antalet anställda måste den som är utsatt för till exempel ett hinder i en butik bevisa att den har en varaktig relation till butiken. Om det finns ett gällande bygglov som undantar att lokalen behöver anpassas gäller inte heller diskrimineringslagens krav.

– Den verkar svårarbetad utifrån hur den är skriven, säger Karin Henrikz, jurist på Malmö mot diskriminering.

Tillgänglighet handlar inte bara om den fysiska miljön utan även tillgång till hjälpmedel och bemötande. Men också möjligheten att tillgodogöra sig upplevelser eller aktiviteter på teater, museum och gymmet.

– Jag upplever att det finns en lyhördhet för de här frågorna inom Malmö stad, men det är långt kvar innan vi lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, säger Anders Munke.

Varken Malmö mot diskriminering eller Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg har hittills i år fått in någon anmälning som rör bristande tillgänglighet.

– Det brukar ta lite tid innan ny lagstiftning sjunker in. Tillsammans med Tillgänglighetsgruppen håller vi på att titta på hur vi ska kunna testa lagen, säger Karin Henrikz.

Rekommenderade artiklar

”All luft i systemet är borta”

Inställda operationer, överbeläggningar, brist på sjuksköterskor och felbedömningar på grund av stress. Missförhållanden i den skånska vården radas i dagarna upp ett efter ett.

© 2018 Skånes Fria