Kurs som vill teckna historia | Skånes Fria
  • Bakom maskerna döljer sig Ingela Ihrman och Angelica Falkeling som höll i den första kursen, Det här är inte en maskerad.
Skånes Fria

Kurs som vill teckna historia

Konst av alla och för alla – som en integrerad del av dagens folkrörelser. Det är målet med Konstfrämjandets projekt Den nya konstutbildningen. I veckans kurs går det att skapa historia genom att teckna händelserna i Limhamn under demonstrationen mot Svenskarnas parti.

– Konstfrämjandet bildades på 1940-talet och är en organisation som är tätt knuten till arbetarrörelsen. Då var mottot ”Konst åt alla” och man arbetade för att konsten skulle göras tillgänglig för arbetarna och konstnärerna skulle ha bra villkor. I dag ser förutsättningarna lite annorlunda ut. Nu tittar vi på hur samtidskonsten kan spela roll i folkrörelserna, säger Lisa Nyberg.

Sedan slutet av förra året är hon verksamhetsutvecklare för projektet Den nya konstutbildningen för Konstfrämjandets räkning. Tanken är att tillgängliggöra konstutbildningar för unga människor mellan 16- 25 år från grupper som är underrepresenterade på de traditionella konstutbildningarna i dag.

– Konsten blir inte relevant om den företrädesvis skapas av vit, svensk medelklass. Konstskolorna säger att de vill bredda rekryteringen men de har varit dåliga på det i praktiken.

I Göteborg jobbar de med Pantrarna, i Malmö har ett samarbete med aktivitetshuset Kontrapunkt precis inletts.

– Vi vill visa unga kreativa personer i Malmö att det finns en plats de kan gå till. Kontrapunkt har tillgång till måleriverkstad, textilverkstad och snickarverkstad. Det är fantastiskt vad de har byggt ur ett engagemang för social förändring.

Lisa Nyberg vill att utbildningarna som projektet erbjuder ska stå för något annat än vad de traditionella konstutbildningarna gör.

– Där handlar det främst om individuellt konstnärskap, att man ska marknadsföra sin konst och skapa ett varumärke. Vi pratar mer om att utgå från sitt community, de du gör konst med och för. Att ta stöd i varandra och inte smöra uppåt utan utgå från att alla har viktig kunskap.

Först ut är en konstutbildning i två steg. Den första delen, med fokus på masker och identitet ägde rum förra veckan och nu i veckan är det dags för del två, som har fått namnet Vi skriver historia. Här är Lisa Nyberg en av lärarna och tyngdpunkten ligger på tecknande, med utgångspunkt i polisvåldet under demonstrationen mot svenskarnas parti i Limhamn i somras.

– Kursen vänder sig till personer som var där, eller som har vänner som var där. Det var ett omvälvande år. Först attacken på demonstranter på åttonde mars, sedan den stora motdemonstrationen och så Limhamn. Att teckna det kan bli ett sätt att bearbeta, samtidigt som man berättar sin version av en händelse.

Tanken är att skapa en kollektiv teckning, men det finns inga krav på att publicera något. Lisa Nyberg hoppas främst att utbildningen kan väcka nyfikenhet för att fortsätta med konst.

– Konst är något som kommer att bestå, och blir ett sätt att skapa historia. Vi behöver fler som är med och överröstar den nyliberala kakafonin där ute.

Kursen Vi skriver historia hålls 20 maj, kl 18–21 i Måleriverkstan på Kontrapunkt i Malmö. Andra träffen är 23 maj, kl 10–14, samling på Limhamn torg. Kursen är kostnadsfri och det finns platser kvar.

Rekommenderade artiklar

© 2019 Skånes Fria