”Det var vår tidning – stadens, rörelsens” | Skånes Fria
  • "Den accelererande maktkoncentrationen inom media gör att röster tystnar. Lokala och regionala frågor blir inte tillräckligt belysta", säger Gudrun Schyman (Fi).
  • "Det känns tråkigt för det var vår tidning, stadens, rörelsens - de som annars inte skulle fått sina vackra, geniala tankar publicerade", säger Fatuma Awil, aktivist och processledare på Tyfon.
  • "Jag tycker tidningen har varit bra på att låta många olika samhällsgrupper komma till tals och det kommer jag att sakna", säger Johan Lejon, ordförande för Svenska journalistförbundet södra distriktet.
Skånes Fria

”Det var vår tidning – stadens, rörelsens”

Skånes Fria lägger ner - vad tycker ni om det? Vi ställde frågan till ett urval av skåningar som på olika sätt haft med tidningen att göra under åren.

Gudrun Schyman, kommunfullmäktigeledamot för Fi i Simrishamn

– Att Skånes Fria Tidning ska lägga ner var ett väldigt tråkigt besked! Det finns alltid behov av en mångfald av röster som med olika utgångpunkter beskriver samhällsrörelser och sprider kunskap. Den accelererande maktkoncentrationen inom media gör att röster tystnar. Lokala och regionala frågor blir inte tillräckligt belysta. Ytterst är det en demokratifråga.

Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare för tidningen ETC

– Skåne behöver fler röster, inte färre. När tidningar försvinner minskar möjligheterna till demokratiska samtal. I tidningen har jag hittat många artiklar kring sånt som intresserar mig. Speciellt inom det lokala miljöområdet som ju är rätt rejält nedtonat i andra medier.

Du är ansvarig utgivare för ETC Malmö. Är nedläggningen positiv för er?

– För oss är Skånes Fria inte en konkurrent, vi har olika läsargrupper och självklart olika val av nyheter vilket är en styrka. Om det blir färre tidningar stärks inte de som är kvar. Det är faktiskt precis tvärtom. Genom årtiondena vet jag att fler fria röster alltid gynnar varann. Helheten växer ju fler som finns som alternativa medier. Det gäller allt: musik, teater, film, tidningar. Ensam är aldrig stark, inte ens bland tidningar.

Fatuma Awil, aktivist och processledare på Tyfon

­– Det är dåligt att Skånes Fria ska lägga ner. Det känns tråkigt för det var vår tidning, stadens, rörelsens - de som annars inte skulle fått sina vackra, geniala tankar publicerade, det är deras tidning.

Har tidningen betytt något för dig?

– Allt. En röst som ger perspektiv och nyheter om det som händer i sprickorna, kamperna, om människorna som gör livet möjligt för oss att kunna kämpa, leva och älska.

– Det är viktigt att få andra perspektiv och röster än vad liberal/höger-mainstream-media ger oss i dag. En dag så kanske oberoende tidningar som Skånes Fria kan vara mainstream, men tills vår politik och tankar har tagit mer mark behöver vi våra lokala oberoende röster. Som ger eko till folket och rörelsen.

Madelene Axelson, ordförande mediekoperativet Fria Tidningar

– Jag tycker att det är jättetråkigt att tidningen ska läggas ner. Vi försökte verkligen att få den att gå runt, men till slut fick vi se oss besegrade av våra små resurser och den bistra tidningsmarknaden.

– Det finns behov av oberoende tidningar i varenda hörn av landet och världen! Skåne inte minst som den dörr till världen som ni är, vilket ju också blivit extra tydligt med flyktingsituationen. Jag önskar bara att de var lättare att driva.

Johan Lejon, ordförande Svenska journalistförbundet södra distriktet

– Det är tråkigt att medieutbudet krymper, både för läsarnas och journalisternas del. Vi ser en tydlig ökad ägarkoncentration och när mindre medieföretag inte klarar sig finns endast de stora jättarna kvar. Det leder till likriktning av utbudet och att samma material publiceras i flera tidningar.

– När det har hänt större saker har jag gått in på Skånes Frias webb och läst för att få fler perspektiv och andra vinklar. Jag tycker tidningen har varit bra på att låta många olika samhällsgrupper komma till tals och det kommer jag att sakna.

Vad ser du för framtid för journalistiken i Skåne?

– Jag tror absolut att det finns behov av journalistik även i framtiden. Men hela branschen går ju neråt och det gör det svårt att vara positiv även om jag försöker att vara det.

Behrang Miri, artist och debattör

­­– Jag är väldigt ledsen över att tidningen lägger ner. Vi behöver systemkritisk media. Vi behöver fler lokalavdelningar, medborgarjournalistisk och gräsrotsmedia, det är viktiga byggstenar i ett demokratiskt samhälle.

– Jag gillar att Skånes Fria har satsat på medborgarjournalistisk och att era krönikörer ofta är personer som inte får tillträde till annan media. Jag hoppas att ni kommer fortsätta kampen, och att vi kan hitta alternativa sätt för att göra fler röster hörda. Kommersiell media speglar inte samhället i dag.

Karolina Bång, serietecknare

– Det är mycket tråkigt med nedläggningen. Tidningen har varit ett forum för att få ut mina och andras serier, ni har vågat publicera krångliga format för att ni trott på innehållet. Jag tror det är viktigt med fler oberoende tidningar i Malmö.

Amalia Alvarez, serietecknare och aktivist

– Skånes Fria läggs ner just nu, när frågan om integration och de nya svenskarna osynliggörs. Just nu, då de alternativa medierna och de sociala nätverken klassar Sverige som ett rasistiskt samhälle där flyktingförläggningarna bränns ner. Just nu när Europa lutar åt 40-talets ignorans. Just nu, när solidaritet fyller gatorna med kärlek och protester. Just nu, när de oberoende mediernas röst är som mest behövd. Just nu läggs Skånes Fria ner. Det ger en klar och dålig signal om medierna i Sverige. Tyvärr.

Disa Nordling, jurist på Malmö mot diskriminering

– Jag tycker att det är väldigt tråkigt att Skånes Fria Tidning ska läggas ner, både personligen och utifrån mitt arbete på Malmö mot diskriminering. Tidningen har varit bra på att lyfta frågor som rör mänskliga rättigheter och diskriminering utifrån ett lokalt perspektiv. 

– Jag har ofta läst artiklar ur tidningen för att få en mer allsidig rapportering av lokala frågor än den som finns i andra medier. Tidningen kommer att lämna ett tomrum efter sig. 

Rekommenderade artiklar

Vi spår framtidens nyheter

2016 kommer vi inte finnas här och rapportera om allt som händer. Men Skånes Fria Tidning tar en titt i kristallkulan – och ger er de kommande årens drömnyheter.

Nio nyheter vi inte glömmer

Patriarkala isbjörnar, långväga sopor och ett Malmö som reser sig mot fascism. Under fyra år har Skånes Fria Tidning gett er nyheter. Här samlar vi några.

© 2018 Skånes Fria