Det finns ingen hållbart fiskad eller odlad ål | Skånes Fria

Debatt


Naturskyddsföreningen
  • De ålar som lever här kläcks i Sargassohavet utanför USA:s sydöstra kust. Ålynglen flyter med Golfströmmen till Europas kuster och tar sig upp i floder och sjöar där de sedan lever större delen av sitt liv som gulålar. Efter 15–20 år förvandlas de, blir silverfärgade och söker sig tillbaka mot havet. De simmar tillbaka till Sargassohavet för att leka och slutligen dö.
  • De så kallade odlade ålarna fångas som små utanför England eller Frankrike och föds sedan upp i bassänger innan de slaktas och säljs. Att kalla dessa odlingar hållbara är oärligt mot konsumenter, menar skribenterna.
Landets Fria

Det finns ingen hållbart fiskad eller odlad ål

Finns det ål på ditt julbord? Vissa restauranger hävdar att just den ål de serverar är hållbart fiskad eller rent av odlad. Men låt dig inte luras – sådana ålar finns inte. Alla ålar, också de som sägs vara odlade, är vildfångade ålar, skriver Naturskyddsföreningen. 

Ålen är en av våra mest hotade arter. Produktionen av ålyngel har minskat med 99 procent sedan 1950-talet. Minskningen är sannolikt ännu större om man räknar från historiska nivåer. Ändå förefaller svenska myndigheter helt oförmögna att ta till åtgärder som på riktigt skulle skydda ålen.

Det riktade yrkesfiske fortsätter, stick i stäv mot de vetenskapliga råden som säger att det omedelbart bör upphöra. Och också helt tvärt emot EU:s fiskelagstiftning som säger att alla EU:s fiskbestånd ska fiskas på hållbara nivåer. En princip Sverige säger sig värna om.

Dessutom har det visat sig att det finns ett stort illegalt fiske i Sverige. 2014 beslagtog kustbevakningen totalt 379 illegala ålfiskeredskap längs våra kuster. Hur många ålar som fångas i dessa och vart de tar vägen är okänt. Kanske finns de på ditt julbord?

Ålen är också offer för Sveriges elproduktion. Ungefär häften av de ålar som växer upp i svenska vatten strimlas till döds i vattenkraftverkens turbiner. Detta trots att det finns enkla och effektiva miljöanpassningar som skonar ålar.

Att sådana miljöanpassningar inte redan finns på plats beror på att vattenkraften sedan 100 år tillbaka har haft en gräddfil förbi modern miljölagstiftning. Ägarna sitter på evighetslånga tillstånd som aldrig omprövas. Vid det fåtal tillfällen då tillstånden för kraftverk omprövas måste vi skattebetalare stå för produktionsförlusten. Sammantaget gör detta att bara ett fåtal procent av våra cirka 2 000 vattenkraftverk har miljöanpassningar som tillåter fri vandring av fisk upp och ner för vattendraget. Det är en tragedi för ålen.

Ålen har en helt unik och märkvärdig livscykel. De ålar som lever här kläcks i Sargassohavet utanför USA:s sydöstra kust. Ålynglen flyter sedan i flera månader med golfströmmen till Europas kuster. Här försöker de ta sig upp i floder och sjöar där de sedan lever större delen av sitt liv som gulålar.

Efter 15–20 år förvandlas de, blir silverfärgade och slutar äta, och söker sig en mörk natt tillbaka mot havet. Från svenska och europeiska vatten simmar de sedan så långt som 700 mil utan att äta för att leka i Sargassohavet och slutligen dö.

Ännu har ingen lyckats återskapa ålens hela livscykel genom fiskodling. Därför är alla ålar, också de som sägs vara odlade, egentligen vildfångade ålar. De så kallade odlade ålarna fångas som små utanför England eller Frankrike och föds sedan upp i bassänger innan de slaktas och säljs. Att kalla dessa odlingar hållbara är oärligt mot konsumenter.

Även sötvattenfisket av ål som planterats ut i sjöar utan vandringsvägar till havet kallas ibland hållbart. Och visst kan man argumentera för att de annars inte skulle komma till nytta varken för oss eller för sin egen arts återhämtning.

Men faktum är att någon (ofta vattenkraftbolag) har placerat ålen där, och det sker oftast just för att upprätthålla fisket. Utan fiske, inga utsättningar av vilda ålyngel. ICES, det internationella rådet för havsforskning, är tydligt i sina rekommendationer. Utsättning av ål kan bara försvaras om det ger ett nettotillskott till ålpopulationen. Utsättning i sjöar utan havskontakt kvalar inte in där.

Som konsument kan du påverka både vattenkraften och fisket. Om du köper el märkt med Bra miljöval får du el från kraftverk med miljöanpassningar och bidrar också till frivilliga miljöåtgärder i vattendrag.

När du hittar ål på ditt julbord – berätta att den är utrotningshotad och att det inte finns några ålar som är hållbart odlade eller fiskade.

Rekommenderade artiklar

© 2019 Skånes Fria