Nya regler ska hjälpa hummern | Skånes Fria
  • Hummerbeståndet är upp till hälften så stort som ett ofiskat bestånd. Därför skärps nu reglerna för fisket, särskilt för fritidsfiskare.
  • ”Nu gör vi något ordentligt och det borde ge effekt”, säger Martin Karlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
Landets Fria

Nya regler ska hjälpa hummern

Inför årets hummersäsong införs en rad nya regler. Målet är att stärka hummerstammen, som ligger på en historiskt låg nivå.

Den 25 september är det premiär för årets hummerfiske. Omkring 10 000 fritidsfiskare och något hundratal yrkesfiskare sätter då ut sina tinor och hoppas på fångst.

Men i år ställs betydligt hårdare krav än tidigare. Det beror på att hummerstammen är för liten, att humrarna är för små och att det finns för få hanar. Det berättar Martin Karlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

– Något är fel där ute, tyvärr. Hummerbeståndet ser relativt svagt ut. Fångsterna minskar och det finns relativt få större individer. Siffrorna beror på vem man frågar, men det ligger någonstans mellan 10 och 50 procent av ett ofiskat bestånd.

Ett allvarligt hot mot det svenska hummerbeståndet är att amerikanska humrar släpps ut i våra vatten och etablerar sig här. Även krabbtaskan konkurrerar med hummern, och stigande vattentemperaturer påverkar hummern precis som andra arter. Men störst effekt har fritidsfiskarna.

– Fisket är det som försvagar beståndet allra mest, och yrkesfiskarna har antagligen rätt liten påverkan. Därför går vi hårdare åt fritidsfisket. Många har svårt att förstå det men eftersom fritidsfisket är betydligt mer omfattande än yrkesfisket räcker det att fritidsfiskarna fångar 10 humrar var om året, det blir många humrar, säger Martin Karlsson.

Redan inom ett till två år hoppas myndigheten att de nya reglerna ska börja få effekt på beståndet.

– Sedan tror jag att det kommer att skjuta fart rätt snabbt. Nu gör vi något ordentligt och det borde ge effekt. Studier visar att det är väldigt verkningskraftigt när man totalt fredar ett område från allt fiske. När man lättar på trycket återhämtar sig beståndet snabbt. Men ser vi att det inte ger den effekt vi tror får vi skärpa reglerna ytterligare.

Framöver finns också planer på att försöka stoppa det så kallade spökfisket, där borttappade tinor ligger kvar och fortsätter att fiska utan att någon har koll på dem. Ett enkelt sätt att komma tillrätta med detta kan vara att kräva att tinorna öppnar sig eller vittrar sönder efter en säsong, till exempel genom att någon del ersätts med bomullstråd.

– Det var tänkt att komma med redan nu men problemet är att man måste skriva rätt specifikt i lagtexten, till exempel vilken diameter tråden måste ha. Så vi ska titta vidare på olika alternativ.

Fakta: 

Hummerfisket i Sverige

Hummer förekommer i Skagerrak, Kattegatt och norra delen av Öresund.

Analysen av fångst per ansträngning indikerar att fisketrycket är högt och att hummerbeståndet är på en historiskt låg nivå.

Det finns totalt omkring 200 yrkesfiskare i Sverige, inklusive alla som inte fiskar hummer.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Reglerna i korthet

Neddragning av antalet tillåtna redskap – fritidsfiskare får använda max 6 stycken samtidigt.

Förkortad fiskesäsong – 25 september till slutet av november respektive december för fritidsfiskare respektive yrkesfiskare.

Höjt minimimått – 9 cm carapaxlängd – och krav på större flyktöppningar.

En fast period för redskapsförbudet före hummerpremiären – från och med klockan 07 måndagen före första tillåtna dagen.

Ring 010-478 40 53 eller 010-470 40 48 för att rapportera om du fångar exemplar av den amerikanska hummern eller hummer som är sjuk.

Läs mer på www.havochvatten.se.

Rekommenderade artiklar

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

Omställningsskola gör succé

Det har blivit en lyckad start för Holma folkhögskola – Sveriges första folkhögskola med omställningsprofil.

Landets Fria

© 2019 Skånes Fria