”Året börjar dåligt för vargarna” | Skånes Fria

Debatt


Alexandra Leijonhufvud • Förbundsordförande Djurens Rätt
Skånes Fria

”Året börjar dåligt för vargarna”

Året börjar dåligt för vargarna medan varghatarna kan gnugga händerna. Först en besinningslös jakt på mer än en tiondel av hela stammen i skogarna. Sedan en besinningslös skjutning av vargarna i Skånes djurpark.

Det har varit en sorgens tid för oss som bryr oss om vargar. Vargjakten, som strider mot sans och förnuft och hotar alla vargars framtida existens, inte bara de enskilda individerna som fått sätta livet till, gick snabbt eftersom det var många som ville skjuta de arma djuren. Men sedan kommer Skånes djurpark och berättar att de tvingats skjuta sin vargflock eftersom djuren rymde.

Två hannar i Skånes djurpark lyckades ta sig ut från sitt hägn genom att slita av den stålvajer som förankrar nätet i betongfundamentet. Därefter lyckades de putta upp några få maskor i nätet och tog sig ut. Övriga vargar såg hur de första tog sig ut och använde samma metod på andra ställen i stängslet. Personalen uppgav sig inte kunna komma tillräckligt nära för att kunna använda bedövningsvapen. Risken att vargarna skulle ta sig utanför djurparken bedömdes som mycket stor, därför avlivades de.

”Skånes Djurpark har två personer med licens att använda bedövningsutrustning. Just bruket av bedövningsutrustning är komplicerat och kräver stor vana. Det är också extremt farliga medel som används för att bedöva djur, vilket gör att mycket stor försiktighet måste iakttas. En enda skråma på personal eller besökare är oerhört farligt”, skriver Skånes djurpark själva.

De skriver vidare: ”Skånes djurpark har under alla år hållit en så naturlig vargflock som möjligt med syfte att genom guidningar och information öka kunskapen om vargarnas naturliga beteende. Målsättningen är att höja allmänhetens insikt om vargars ekologi för att på så sätt stärka vargens status i samhället.”

Innan Skånes djurpark avlivade sin vargflock fanns det sammanlagt 54 vargar i svenska djurparker. Djurparker finns för att människor vill titta på djur på nära håll, på ett billigt och bekvämt sätt. De sägs ofta vara ett sätt att skydda och bevara hotade arter.

Men det finns mycket bättre lösningar på detta, nämligen att skydda djuren i sin naturliga miljö. I extremfall kan ett avelsprogram vara nödvändigt, men djuren som ingår i programmet bör inte visas upp för allmänheten eftersom det kan orsaka stress.

Ett annat argument för djurparker är att barn lär sig mycket om djur genom att besöka en djurpark. Djurens Rätt tror att barn istället får en snedvriden uppfattning av djur, och av hur man kan behandla djur, genom att besöka dessa miljöer.

Djurparkslivet berövar djuren på deras frihet, och kan dessutom medföra flera hot mot deras hälsa och välbefinnande. Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans leder till stereotypa beteenden, som innebär upprepning av ett beteende som saknar funktion. Detta kan drabba djur som inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden i fångenskap, exempelvis djur som i det vilda rör sig över stora ytor, som vargar.

Det är inte bara Skånes djurpark som dödar vargar. I höstas tog Grönklitt bort hela sin vargfamilj, elva djur. Nästa vecka kommer ett nytt vargpar, honan kommer från Riga i Lettland och hanen från Langedrag i Norge.

Att vargarna så desperat ville ta sig ut att de till och med förstörde sina tänder mot stängslet visar vilken fruktansvärd tillvaro djuren har i djurparkerna. Jag kan bara hålla med vad Göran Greider skriver om djurparker: ”Själva idén att vi, människorna, ska spatsera längs galler och stängsel och studera ’vilda’ djur känns bara som ett sätt att ytterligare förolämpa naturen.”

Framför allt förolämpar vi de enskilda djurindividerna. Det var bra av Djurrättsalliansen att polisanmäla Skånes djurpark. De ska inte ha vargar. De ska inte ha några djur alls.

Rekommenderade artiklar

© 2019 Skånes Fria