”Okunskap ger ett minskat intresse för djur och natur” | Skånes Fria

Debatt


Mats Höggren • Camilla Jönsson
Skånes Fria

”Okunskap ger ett minskat intresse för djur och natur”

I artikeln Året börjar dåligt för vargarna kritiserar Djurens rätt Skånes djurpark efter skjutningen av vargarna. Djurparker ger en snedvriden bild av djur, skriver förbundsordförande Alexandra Leijonhufvud. Här replikerar Mats Höggren, ordförande Svenska djurparksföreningen, och Camilla Jönsson, djurparkschef Stiftelsen Skånes djurpark.

Djurens rätt har genom sin förbundsordförande Alexandra Leijonhufvud lyft fram åsikter mot djurparker i stort med anledning av den tragiska händelsen på Skånes djurpark då djurparken tvingades avliva sin vargflock. Eftersom djurparker är viktiga kunskapscentrum vill vi bemöta dessa åsikter.

Vi anser att det inte finns någon motsättning mellan att skydda områden för djur och växter och att sprida kunskap med hjälp av djurparker. Okunskap och avsaknad av relation mellan människa och natur ger ett minskat intresse för djur och natur i samhället och hos politiker. Vi hoppas kunna vara en motvikt till trenden att allt fler i Sverige saknar både kontakt med djur och grundläggande kunskaper om ekologi och biologisk mångfald.

Det ställs högre krav på djurhållning i djurpark än djurhållning i exempelvis livsmedelsproduktion. Vi vill inte jämföra olika djurparker, men med Skånes djurpark som exempel slår stadgarna för stiftelsen fast att djuren ska hållas i så naturliga miljöer som möjligt. Detta har varit inriktningen sedan 1952. Många av djuren har stora bakhägn som öppnas efter stängningstid för att öka möjligheten till rörelse.

Djurparkerna i Sverige arbetar på flera sätt för en bra djurhållning. Stor vikt läggs vid djurets närmiljö. Vi arbetar också med berikning, vilket innebär att vi tillför eller ändrar saker i hägnet för att djuren ska få använda olika beteenden.

Många av djurparkerna har en djurhållning där stereotypa beteenden, då djuret upprepar olika rörelser, i princip inte existerar i dag. För Skånes djurparks del kan vi konstatera att inga av våra djur har stereotypa beteenden.

En bra djurhållning innebär enligt vår bestämda uppfattning att djuren har möjlighet att få ungar. För många djurarter är just omvårdnad av ungar avgörande för trivseln.

Alla medlemmar i Svenska djurparksföreningen arbetar aktivt för att i första hand placera avkomman i andra anläggningar. Endast i sista hand, om djuret inte går att placera någon annanstans, tas beslut om avlivning.

Vår uppfattning är att vi genom detta tar vårt fulla ansvar för djurens välmående under den tid de finns i vår vård.

Rekommenderade artiklar

© 2019 Skånes Fria