Idag, lördag, protesterar nätverket Giftfri stad mot Stadex som mitt bland bostäder och förskolor a | Skånes Fria
Skånes Fria

Idag, lördag, protesterar nätverket Giftfri stad mot Stadex som mitt bland bostäder och förskolor a

Idag, lördag, protesterar nätverket Giftfri stad mot Stadex som mitt bland bostäder och förskolor använder ett giftigt ämne i sin produktion. M och KD har kallat nätverket för ”ett drev”, en täckmantel för egenintressen, något som Johanna Nilsson i Giftfri stad värjer sig emot.

Stärkelsefabriken Stadex i Sofielunds industriområde, som använder sig av det giftiga ämnet propylenoxid, står i fokus för en massiv protestkampanj. Stadex måste flytta eller sluta använda propylenoxid i sin tillverkning, menar nätverket Giftfri stad som idag samlar ihop två demonstrationståg som båda går till Stadex entré. Där har organisatörerna förberett med musik och talare, temat är en ”flyttfest” för Stadex.

Granne med fabriken ligger till exempel Värner Rydénskolan, runtomkring finns bostäder och förskoleverksamhet och därför vill nätverket att myndigheterna ska ompröva Stadex tillstånd att använda propylenoxid i tillverkningen. Fabriken har legat här sedan 1960-talet, sedan dess har området förändrats och nu ligger både skola och bostäder inom det område som Malmö stad själva bedömer som en riskzon. För om en olycka inträffar med propylenoxid så långt som 1 400 meter från Stadex, och inom en radie av 200 meter kan det vara livsfarligt att vistas.

Säkerhetsbestämmelserna kring Stadex säger att inga affärer, föreningslokaler eller verksamhet som samlar mer än 150 personer får finnas inom en radie av 280 meter från fabriksområdet. Idag finns dock både bostäder, skolor och verksamheter nära fabriken, men nya verksamheter får inte etablera sig inom den här radien. Detta får också till följd att nya butiker och föreningar får svårt att etablera sig i området runt Norra Grängesbergsgatan. Bland andra vill föreningen Kontrapunkt, som också är en del i nätverket Giftfri stad, utveckla sin verksamhet i lokaler som nu ligger alltför nära Stadex. Därför beviljas de inte heller tillstånd att bygga ut av Malmö stad.

Politikerna i Södra innerstadens stadsdelsfullmäktige har också tagit upp frågan, påverkade av de många namnunderskrifter som nätverkets upprop på nätet fått: Den här veckan 2 474 underskrifter. Med hänvisning till brandkårens riskanalys som visar på hög risk för samhälle och individer inte bara i Södr innerstaden och Rosengård utan ocksålängs transportvägarna i närheten, skickade stadsdelsfullmäktige vidare ärendet till kommunstyrelsen. De vill att kommunstyrelsen uppmanar länsstyrelsen att pröva fabrikens tillstånd samt att stadsbyggnadsnämnden också prövar Stadex verksamhet enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

M och KD reserverade sig mot beslutet, som de kallar ”ett drev” av föreningar som agerar under en täckmantel för att komma åt lokaler i området. De pekar på att även Kontinentalbanan fraktar farligt gods och sätter käppar i hjulet för publika evenemang i området. Johanna Nilsson som är engagerad i kulturhuset Kontrapunkt med lokaler i området och i nätverket Giftfri stad, håller inte med. Visserligen fick hon och de andra på Kontrapunkt upp ögonen för problematiken kring Stadex när de själva sökte bygglov för att utveckla verksamheten på kulturhuset Kontrapunkt. Men, påpekar hon, opinionen i frågan väcktes redan för tio år sedan när Sopstationen, som tidigare huserade i de lokaler som Kontrapunkt nu använder, och turkiska moskén fick flytta från området på grund av säkerhetslagstiftningen kring Stadex.

– Vi blev förvånade när vi fick höra att vi skulle mura igen fönstren i vår lokal som vätte mot Stadex. När vi frågade varför så fick vi höra från Stadsbyggnadskontoret att det var för att det var farligt.

– Vi upptäckte det här i processen med vår egen lokal, men tyckte att frågan var så oerhört mycket större än så. Vi hade aldrig kunnat samla så många namnunderskrifter om vi gjort det här bara för egen vinning, säger hon och pekar på att både boende, skolor och små näringsidkare i området som i dag inte kan utveckla sin verksamhet kan vinna på de förändringar som nätverket Giftfri stad förespråkar.

– Och eftersom lokalbristen för föreningar är extrem så skulle det gynna dem att få använda lokalerna i sin närhet att samlas i, det anses som olagligt i dagsläget. Kontrapunkt har inget egenintresse i det här, det finns inget egenintresse i att på ideell basis bygga upp ett kulturhus som är till för alla. Vi försöker göra något som är bra för området och bra för Malmö, säger Johanna Nilsson.

Camilla Krook som är kvalitets- och miljöchef på Stadex, vill inte kommentera synpunkterna om att nätverket Giftfri stad är ett drev som fungerar som täckmantel för andra intressen. Men att som nätverket förespråkar, sluta använda propylenoxid i tillverkningen, är inte möjligt, säger hon:

– Vi tillverkar modifierad stärkelse som är en livsmedelsråvara. Enligt gällande lagstiftning så tillåts propylenoxid i den här tillverkningen. Så om vi ska fortsätta tillverka de produkter vi gör idag så behöver vi använda propylenoxid. Det finns inga alternativ om vi ska följa den lagstiftning som gäller.

Har ni sett över era säkerhetsrutiner så att riskavståndet skulle kunna minskas?

– Vi gör en ny kvantitativ riskanalys där vi tittar på bland annat avstånd, som snart är klar. När den är klar så kommer vi att hålla informationsmöten för boende och grannar tillsammans med Räddningstjänsten Syd där vi berättar om resultaten i riskanalysen.

Riskanalysen beräknas bli klar att presentera för allmänheten under våren.

Fakta: 

Nätverket Giftfri stad

Nätverket består av privatpersoner och föreningar, bland andra ABF

Demonstrationerna på lördag startar från Möllevångstorget kl 13. Här blir det musik av Oscar Salazar och Kristian Svensson. Candombegruppen Zulumbe Malmö Candombe spelar.

Från Rosengårds centrum startar den andra demonstrationen, också kl 13. Under samlingen och i tåget blir det musik, bland annat Kuru Mapu Nya Rötter och The Hip Fu Masters som skrivit nya texter enkom för demonstrationen.

Cirka kl 14.30 samlas de båda demonstrationstågen på Kopparbergstagan utanför Stadex. Hela eftermiddagen blir det musik och talare. Bland andra tolkar Måns Winge Tage Danielssons text ”Om sannolikhet”. Andra uppträdanden är Kafanki som spelar balkanmusik med funksväng, Akta Mattan som spelar orientalisk musik från Mellanöstern och Urkos, med melodiös punk.

Rekommenderade artiklar

Vinterkylan kryper in i lägenheterna

Den kalla vintern stannar inte utanför stugknuten, många hyresgäster fryser just nu i sina lägenheter och Hyresgästföreningen och miljöförvaltningen i Malmö stad tar emot en ström av klagomål från frusna Malmöbor som är missnöjda med att deras hyresvärdar inte höjer värmen.

Rödgröna tar upp kampen mot oseriösa värdar

De rödgröna i Malmö lovar hårdare tag för att få bukt med fastighetsägare som låter sina hyresrätter förfalla.”Det är ju så cyniskt eftersom det här ofta drabbar människor som inte har råd att flytta någon annanstans”, säger Hanna Thomé, kommunalråd (V).

”Politikerna borde markera starkare”

Starkare markeringar från politikerhåll mot rasism och våld, och mer mobilisering från intresseorganisationer och samhällsinstitutioner. Det efterlyser Babak Rahimi som under många år arbetat med antirasistiska frågor.

Sandras och Alex verklighet

”Välkommen till verkligheten” står det klottrat på väggen i trappuppgången. Här bor Sandra Jönsson och Alex Tajik, och verkligheten för dem är en sliten och illaluktande fyrarummare.

De vill öka pressen på hyresvärdarna

Hyresgästföreningen och miljöförvaltningen i Malmö stad hårdsatsar nu på Seved. Förebyggande kontroller och dörrknackning i området är recepten, efter lärdomarna från Herrgården. Men Gaston Varas i Hyresgästföreningens lokala Sevedsgrupp är inte nöjd.

© 2019 Skånes Fria