”Parken får stryka på foten en smula för näringslivet” | Skånes Fria
Skånes Fria

”Parken får stryka på foten en smula för näringslivet”

Norra Sorgenfri ska bli en del av innerstaden med bostäder, grönområden, butiker och kaféer. Men den mark som i planprogrammet avsatts som park ryker nu till förmån för ett läkemedelsföretag som ska bygga ut sin verksamhet.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har sagt ja till att låta Q-Pharma som i dag har verksamhet i ena änden av kvarteret Degeln bygga ut på den mark som i planprogrammet för Norra Sorgenfri avsatts till park. Detta trots att det i kommunens planer för Norra Sorgenfri trycks på hur viktigt det är med gröningar och parker i området, som i dag saknar sådana.

– Det här med Degeln är en avvägning där vi bedömt att Q-Pharmas intresse av att expandera är så viktiga att staden har accepterat att parken får stryka på foten en smula för näringslivet och de arbetstillfällen som deras verksamhet skapar. Sedan är det också viktigt att ha grönytor och rekreationsområden, det är alla överens om, säger Lone Åkesson, tillförordnad planchef på Malmö stads stadsbyggnadskontor.

Det kommer att bli en park i Norra Sorgenfri, försäkrar hon. Men var den ska anläggas är ännu inte klart. Det här innebär att Malmö stad bryter med ambitionerna i det planprogram för området som togs fram för fyra år sedan. Men, säger Lone Åkesson, planprogrammet är inte juridiskt bindande utan en viljeyttring från Malmö stads sida.

Finns det en risk att det inte blir någon park när marken som var tänkt som grönyta nu försvinner?

– Det finns alltid risker med all planering. Men från stadens sida är det helt klart och tydligt uttalat att det här ska vara en blandad stadsdel med både bostäder och grönytor.

Stadsdelsnämnden har gett i uppdrag åt tjänstemännen att bevilja bygglov till Q-Pharma så snart företaget kommit in med alla handlingar. Q-Pharma vill, enligt bygglovsansökan, använda den nya anläggningen till att utveckla läkemedel som sedan ska tillverkas inom företaget.

I Norra Sorgenfri finns i dag bland annat ateljéföreningen Cirkulationscentralen. Solveig Lindgren Inderbitzin som är en av konstnärerna där är förvånad över beslutet om att slopa parkplanerna i kvarteret Degeln.

– Det känns lite konstigt att man ger bygglov till ett läkemedelsföretag samtidigt som man säger att man vill utveckla stadskärnan mot Norra Sorgenfri. En park som man tidigare planerat hänger mycket mer ihop med de ursprungliga planerna för området.

– Fabriker borde inte vara inne i stan, hade inte kommunen kunnat erbjuda dem en annan tomt utanför stan, undrar hon.

Var en framtida park i Norra Sorgenfri till sist hamnar är nu en öppen fråga.

– Det finns långt gångna tankar om kvarteret Spårvägen som rekreationsyta, det har också varit diskussioner om kvarteret Verket, berättar Lone Åkesson på stadsbyggnadskontoret.

– Det kanske tar ett halvår att besluta var parken ska ligga, det är en diskussion med gatukontoret, markägarna och andra intressenter, det är jättemånga frågor att ta ställning till.

Stadsbyggnadsnämnden var enig i beslutet att ge tjäntemännen i uppdrag att bevilja bygglov till Q-Pharma. Fyra ledamöter var frånvarande vid beslutet, Krister Holst (M), Björn Lagerbäck (MP), Lars Persson (S) och Solange El-Haj (S).

Viktigt med grönområden

”Exploatering av Norra Sorgenfri bör utföras så att två viktiga mål för grönplanen uppnås: dels skapa nya gröningar och parker i en del av Malmö där det råder stor brist på sådana, dels skapa förutsättningar för att binda samman Bulltoftastråket med centrum.”

Ur Malmö stads Planprogram för Norra Sorgenfri, år 2006.

På den mark som nu avsätts åt Q-Pharma låg tidigare Agneslundsgården. Byggnadsantikvarie Olga Schlyter skrev i sin utredning (Malmö kulturmiljö, Enheten för kulturmiljövård, Rapport 2006:026) att vegetationen i kvarteret Degeln där Agneslundsgården låg är ”ett intressant kulturhistoriskt spår som bör bibehållas". Bilden är tagen från hörnan av Östra Farmvägen och Agneslundsvägen.

Foto: Jörgen Andersson

Lone Åkesson, stadsbyggnadskontoret

Rekommenderade artiklar

Vinterkylan kryper in i lägenheterna

Den kalla vintern stannar inte utanför stugknuten, många hyresgäster fryser just nu i sina lägenheter och Hyresgästföreningen och miljöförvaltningen i Malmö stad tar emot en ström av klagomål från frusna Malmöbor som är missnöjda med att deras hyresvärdar inte höjer värmen.

Rödgröna tar upp kampen mot oseriösa värdar

De rödgröna i Malmö lovar hårdare tag för att få bukt med fastighetsägare som låter sina hyresrätter förfalla.”Det är ju så cyniskt eftersom det här ofta drabbar människor som inte har råd att flytta någon annanstans”, säger Hanna Thomé, kommunalråd (V).

”Politikerna borde markera starkare”

Starkare markeringar från politikerhåll mot rasism och våld, och mer mobilisering från intresseorganisationer och samhällsinstitutioner. Det efterlyser Babak Rahimi som under många år arbetat med antirasistiska frågor.

Sandras och Alex verklighet

”Välkommen till verkligheten” står det klottrat på väggen i trappuppgången. Här bor Sandra Jönsson och Alex Tajik, och verkligheten för dem är en sliten och illaluktande fyrarummare.

De vill öka pressen på hyresvärdarna

Hyresgästföreningen och miljöförvaltningen i Malmö stad hårdsatsar nu på Seved. Förebyggande kontroller och dörrknackning i området är recepten, efter lärdomarna från Herrgården. Men Gaston Varas i Hyresgästföreningens lokala Sevedsgrupp är inte nöjd.

© 2018 Skånes Fria