Rödgröna tar upp kampen mot oseriösa värdar | Skånes Fria
Skånes Fria

Rödgröna tar upp kampen mot oseriösa värdar

De rödgröna i Malmö lovar hårdare tag för att få bukt med fastighetsägare som låter sina hyresrätter förfalla.”Det är ju så cyniskt eftersom det här ofta drabbar människor som inte har råd att flytta någon annanstans”, säger Hanna Thomé, kommunalråd (V).

För två veckor sedan berättade Malmö Fria om Sandra Jönsson och Alex Tajik som bor i en nedsliten lägenhet på Seved som de menar är så full av mögel att de och barnen blir sjuka. Nu har de kontaktat miljöförvaltningen men ännu har ingenting hänt. Sandra Jönsson hyser inte stora förhoppningar om att hyresvärden ska åtgärda problemen.

– Det är ett problem att det finns många små oseriösa hyresvärdar som låter sina fastigheter förfalla, säger Hanna Thomé och uppmanar den som har problem med att få hyresvärden att renovera att vända sig till hyresgästföreningen och miljöförvaltningen.

För att sätta hårdare tryck på hyresvärdar som inte tar sitt ansvar vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu starta ett samarbete mellan Malmös individ- och familjeomsorg och miljöförvaltningen. Tanken är att det då ska gå snabbare att hitta de familjer och boende som har nedgångna lägenheter och där hyresvärden inte gör något åt saken. Innan har socialtjänsten varit de som kommit i kontakt med de här hyresgästerna först, och då inte kunnat göra så mycket åt situationen.

– Nu ska miljöförvaltningen komma in snabbare, säger Hanna Thomé.

Det här är en av många lärdomar som politiker och tjänstemän drog från erfarenheterna i Herrgården där många lägenheter visade sig vara kraftigt nedgångna, utan att myndigheterna hade fått kännedom om saken.

I den nya politiska plattformen för den kommande mandatperioden pekar de rödgröna ut just kampen mot oseriösa hyresvärdar som en viktig punkt. Förutom samarbetet mellan individ- och familjeomsorg och miljöförvaltningen öppnar de för möjligheten att kommunen går in och köper upp nedgångna fastigheter via det kommunala bostadsbolaget MKB.

– Erfarenheterna från Herrgården har blivit jättepositiva där MKB gick in och köpte upp, säger Hanna Thomé.

Ännu finns inga utpekade områden där det kan bli aktuellt med kommunalt uppköp. Men i det Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö som redan är i gång pekas Holma-Kroksbäck, Herrgården, Lindängen och Seved ut som prioriterade områden där Malmö stad tillsammans med boende i områdena ska arbeta för att bland annat skapa bättre levnadsförhållanden, större trygghet och att få fler människor i arbete, i detta ingår även att få hyresvärdar att ta sitt ansvar och rusta upp slitna och nedgånga bostäder.

Rekommenderade artiklar

Vinterkylan kryper in i lägenheterna

Den kalla vintern stannar inte utanför stugknuten, många hyresgäster fryser just nu i sina lägenheter och Hyresgästföreningen och miljöförvaltningen i Malmö stad tar emot en ström av klagomål från frusna Malmöbor som är missnöjda med att deras hyresvärdar inte höjer värmen.

”Politikerna borde markera starkare”

Starkare markeringar från politikerhåll mot rasism och våld, och mer mobilisering från intresseorganisationer och samhällsinstitutioner. Det efterlyser Babak Rahimi som under många år arbetat med antirasistiska frågor.

Sandras och Alex verklighet

”Välkommen till verkligheten” står det klottrat på väggen i trappuppgången. Här bor Sandra Jönsson och Alex Tajik, och verkligheten för dem är en sliten och illaluktande fyrarummare.

De vill öka pressen på hyresvärdarna

Hyresgästföreningen och miljöförvaltningen i Malmö stad hårdsatsar nu på Seved. Förebyggande kontroller och dörrknackning i området är recepten, efter lärdomarna från Herrgården. Men Gaston Varas i Hyresgästföreningens lokala Sevedsgrupp är inte nöjd.

”Förändringen går för långsamt”

Seved – idylliska grönsaksodlingar längsmed husväggarna, mosaik och väggmålningar som lyser i solen. Samtidigt finns här vapen och droger, människor blir rånade och nerslagna trots att både kommun och polis storsatsar i området.

© 2019 Skånes Fria