”Klart att man vill kunna bygga för alla” | Skånes Fria
Skånes Fria

”Klart att man vill kunna bygga för alla”

Alla tycks rörande överens om att Malmö behöver fler hyresrätter för den stora gruppen ungdomar och andra som inte har möjlighet att köpa en bostadsrätt. På industriområdet Norra Sorgenfri kommer man att kunna bygga nästan 3 000 lägenheter när alla nya detaljplaner vunnit laga kraft. Frågan är hur många hyresrätter det blir.

På Möllevången har Peabs planer att bygga bostadsrätter orsakat stor debatt och lett till att det politiska konstprojektet Stad Solidar börjat bygga på ödetomten vid Möllevångsskolan i protest mot bostadsrättsbyggandet.

– Engagemanget kring bostadsrättsbyggandet på Möllan visar att många bryr sig och att Malmöborna inte låter de här frågorna passera obemärkt. Bostadsrätterna är inte ett problem i sig. Problemet är att de har blivit så dyra. Förr hade en ensamstående mamma råd att köpa en bostadsrätt. Det är bostadsbristen som är problemet, som segregerar och utestänger människor. Därför har det blivit så viktigt med billiga hyresrätter, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

De rödgröna gick till val med paroller om fler hyresrätter, både nationellt och lokalt, och i det planprogram som arbetades fram under 2008 med visionsprogrammet Vision Norra Sorgenfri som grund står att läsa: ”I kvartersbebyggelse med lägenheter föreslås att andelen hyresrätter ska vara minst 20 procent av fastighetens totala bostadsbruttoarea.” Bland de synpunkter som kom in från allmänheten under samrådstiden för planprogrammet fanns önskemål som ”Bygg fler hyresrätter” och ”Bostäder till vanliga människor”.

– Kommunens ambition om 20 procent hyresrätter i Norra Sorgenfri är för låg i en tid med ombildning. Malmö är en stad med en stor andel bostadsrätter. Trycket på hyresrätter har ökat i takt med att staden förändrats och Malmö blivit en högskolestad. Det ställer krav på kommunen som måste höja ribban för att hålla jämna steg med sin stads utveckling, säger Anneli Philipson.

Anders Rubin, ordförande för Stadsbyggnadsnämnden samt kommunalråd för boende och infrastruktur menar att kommunen inte kan göra något om en privat fastighetsägare inte vill bygga hyresrätter.

– Vi ser gärna att det byggs fler hyresrätter än 20 procent i Norra Sorgenfri, men vi tror att det är en rimlig nivå att uppnå. Vi har lite att sätta emot. Hade kommunen ägt all mark i området hade vi helt klart strävat efter 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter eftersom det är en del av Malmös centrum, säger han. Kommunens planer för Kv Spårvägen, där kommunen äger marken, är att bygga 50 procent hyresrätter.

Fastighetsbolaget Granen har ansökt om detaljplan för Brännaren 19 i Kv Brännaren och Smedjan. Granen inriktar sig på att bygga enligt kommunens ambitionsnivå för hela området, dvs 20 procent hyresrätter på sina tomter.

– Vi jobbar utifrån den hypotesen, sen får vi se i vilken takt och i vilken riktning det går, säger vd Carl Michael Augustsson.

Riksbyggen kommer endast att bygga bostadsrätter på sin tomt i Kv Brännaren.

– Riksbyggens affärsidé är att bilda och bygga bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. Men det är synd om ungdomar som behöver bostad att lägenheterna är så dyra. Det är klart att man vill kunna bygga för alla och tråkigt att det är så dyrt att bygga i dag. Skanska bygger billiga lägenheter som säljer slut på en timme och som säljs vidare direkt. Det är en konstig marknad, säger Hans Israelsson, projektledare för Riksbyggens byggprojekt i Kv Brännaren.

Varken upplåtelseform eller lägenhetsstorlek kan idag regleras i detaljplanen. För det krävs att riksdagen gör en ändring i Plan- och bygglagen.

– Riksbyggen får bygga vilken typ av lägenheter de vill. Vi har ingen modell för att få dem att välja att bygga hyresrätter. Det finns andra intressenter och det finns gott hopp om att vi ändå klarar ambitionen att uppnå 20 procent hyresrätter i området, säger Anders Rubin.

Anneli Philipson på Hyresgästföreningen menar att alla inte måste bygga 20 procent hyresrätter:

– Det är svårt att ålägga varje byggherre att bygga 20 procent hyresrätter, frågan är om det ens är önskvärt. Det kan vara bättre att någon som förvaltar hyresrätter står för den biten och att någon annan bygger bostadsrätterna. Det viktiga är att det byggs och att kommunen tar ett helhetsgrepp om situationen, säger hon.

Gustavo Orellano har sitt företag i Norra Sorgenfri. Han tycker att man ska bygga bostadsrätter i området men inte exklusiva.

– Jag tycker inte att man ska bygga exklusivt och påkostat i Norra Sorgenfri. Det är inte den målgruppen som väljer att bo här tror jag. Viktigt är att man inte bygger ”fyrkantigt” utan mer i stil med huset vid Monbijougatan vid Möllan - lite roligare. Det ska vara både trivsamt och billigt. Det har byggts så många exklusiva boenden i Malmö och jag tycker att det räcker.

För egen del har Gustavo Orellano aldrig haft några problem att få bostad.

– Jag har mycket kontakter och har bott i hyresrätt i Rörsjöstaden och haft bostadsrätt. Nu bor jag i villa. En hög inkomst ger frihet och gör att man inte känner av bostadsbristen.

Rekommenderade artiklar

Sverige sämst på vård för papperslösa

Region Skåne ligger i framkant när det gäller vård av papperslösa – på pappret. I praktiken vägras gömda flyktingar och papperslösa vård som de har rätt till enligt Åsa Wieslander på Deltastiftelsen.

Oklart om ett miljöbrott har skett

Sammanlagt tio liter myrsyra läckte förra veckan ut från en tre kubikmeter stor tank inne på CMP-terminalen i Oljehamnen i Malmö. CMP kontaktade Miljöförvaltningen och Räddningstjänsten som spärrade av området så fort de var på plats.

”Våra ambitioner har fallit platt”

Det lokala överläggningsprotokollet som berör 9 000 av Vårdförbundets anställda inom Region Skåne skrevs under förra veckan. Mats Runsten på Vårdförbundet är upprörd över Region Skånes inställning under förhandlingarna och att man backar från den gemensamma hållning man tidigare haft.

Internationell amnestikampanj med start i Malmö

– Både kvinnor och män är beredda att ge sina liv för den här kampen och dö med huvudet högt, sa mapucheledaren Lonko Juana Calfunao från Chile under förra veckans presskonferens på Folkets hus i Sofielund.

Första sommarskolan för ensamkommande flyktingbarn

Förra veckan startade Västra Kanalskolan sin första sommarskola för ensamkommande flyktingbarn. Under två veckor får ungdomarna lektioner i svenska, engelska och matematik som följs av prata svenska-lektioner och aktiviteter som leds av volontärer från Hassela helpline.

© 2018 Skånes Fria