Malmö stad skyddar papperslösa | Skånes Fria
Skånes Fria

Malmö stad skyddar papperslösa

I år ska Malmö stad lägga 75 000 kronor på att utveckla skyddet och stödet för papperslösa kvinnor och barn som utsatts för våld.

Tanken är att ge dem samma skydd som andra våldsutsatta barn och kvinnor, genom ett samarbete med kvinnojourerna i kommunen. Målgruppen är gömda kvinnor som lämnat en våldsam man och som därför riskerar att förlora sin rätt till uppehållstillstånd.

Rekommenderade artiklar

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

Karta visar hur Skånes stränder försvinner

Skåne är den del av Sverige som drabbas hårdast av stranderosion. Med stigande havsnivåer väntas än mer av kusten försvinna. Därför jobbar nu Sveriges geologiska undersökning (SGU) med att ta fram ny information om hur stränderna faktiskt ser ut – och var riskerna är störst.

”Vi är inte de enda som inte har råd”

I Marias familj ska omkring 15 000 kronor räcka till fem personer i en månad. Fattigdomen betyder både stress och skam. ”Jag kan inte bara tänka 'det här behöver jag', så tajt är vår budget.”

Från Svalbard till Lesotho

Jonas Åkerman har varit med och utvecklat halkvarningssystem i Bulltofta, stöttat övergången till marknadsekonomiskt jordbruk i Zambia och motbevisat geologiska ”sanningar” i Arktis. Nu hoppas han att fler ska rösta för en bättre miljöpolitik.

© 2019 Skånes Fria