Hallå där Daniel Sestrajcic... | Skånes Fria
Skånes Fria

Hallå där Daniel Sestrajcic...

ny ordförande för  Vänsterpartiet i Malmö.

Du är en välkänd profil inom partiet och staden sedan länge, men för den som inte känner till dig – vem är du?
– Jag är ordförande i kulturnämnden och nu även ordförande för partiföreningen i Malmö. Jag är arbetslös fram till den 1 mars, när jag börjar vikariera på tidningen Flamman som marknadsförare och som politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Malmö. Jag är ursprungligen från Norrköping men har bott i Malmö och varit engagerad i olika rörelser sedan mitten av 1990-talet.

Vilka är dina viktigaste frågor inom partiet framöver?

– Jag vill ge mer makt och inflytande över Vänsterpartiets politik till medlemmarna och få ännu fler engagerade. Alla ska få plats.

– En annan sak är att professionalisera vårt utåtriktade arbete. Vi ska synas mer på nätet och ta politiken dit. När vi har arrangemang på stan ska vi inte bara synas och höras utan också lyssna. Vi ska bli bättre på att lyssna på vad medborgarna i Malmö tycker är viktigt och göra politik av det.

Vad vill du uppnå politiskt under din tid som ordförande?

– Vi har lagt fast mycket av våra prioriterade frågor, så att jag blir ordförande kommer inte att göra så stor skillnad. Men jag hoppas att vi ska ha satsat mer pengar på välfärden, till exempel förskola och skola, omsorg, vård och kultur. Det enda sättet att göra det är att höja skatten. Det är ett väldigt långsiktigt projekt men vi ska visa att varenda krona går till välfärd som människor vill ha och behöver. I varje läge där det är möjligt ska vi återta det som har privatiserats och inte låta skattekronor gå till skatteparadis eller vinstdrivande bolag. Vänsterpartiet lovar att aldrig medverka till nedskärningar. Jag vill ha mindre skrytprojekt och mer verksamhet.

– Nästa fråga som vi jobbat väldigt mycket med är arbetsmarknadsfrågor och arbetsrätt. Vita jobb är ett jättebra projekt. Vi jobbar också för vikariepooler i stället för att ha anställda genom bemanningsföretag. Jag hoppas att få fler anställda inom offentlig verksamhet. Sedan ska vi ha en förskolekampanj för mer pengar till förskolan, mindre barngrupper, mer planeringstid och 30 timmars förskola även för föräldralediga.

– Ett stort fokus, även för vår förening, är att den borgerliga regeringen avsätts 2014. Vänsterpartiet i Malmö ska också intensifiera arbetet kring klimatfrågan. Vi har länge varit långt framme i arbetet för ekologisk mat i skolorna, spårvagnar, fler cykelvägar, avgiftsfri kollektivtrafik, med mera. Vi behöver ställa om till en mer bilfri stad.

Hur känns det att vara ordförande?

– Det är ett av de finaste uppdrag som jag någonsin haft. Vänsterpartiet har en viktig roll att spela. Att jag får bidra till att partiet tar platsen vi ska göra, och driver på för feministiska frågor och en socialistisk utveckling, känns oerhört hedrande.

Rekommenderade artiklar

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

Karta visar hur Skånes stränder försvinner

Skåne är den del av Sverige som drabbas hårdast av stranderosion. Med stigande havsnivåer väntas än mer av kusten försvinna. Därför jobbar nu Sveriges geologiska undersökning (SGU) med att ta fram ny information om hur stränderna faktiskt ser ut – och var riskerna är störst.

”Vi är inte de enda som inte har råd”

I Marias familj ska omkring 15 000 kronor räcka till fem personer i en månad. Fattigdomen betyder både stress och skam. ”Jag kan inte bara tänka 'det här behöver jag', så tajt är vår budget.”

Från Svalbard till Lesotho

Jonas Åkerman har varit med och utvecklat halkvarningssystem i Bulltofta, stöttat övergången till marknadsekonomiskt jordbruk i Zambia och motbevisat geologiska ”sanningar” i Arktis. Nu hoppas han att fler ska rösta för en bättre miljöpolitik.

© 2019 Skånes Fria