”Inget förtryck är evigt” | Skånes Fria
Skånes Fria

”Inget förtryck är evigt”

Den 3 mars avslutas Israeli apartheid week i Lund och Malmö, med fokus på situationen i Palestina och hur vi i Sverige kan stödja palestiniernas kamp. ”Om ni inte känner er tillräckligt informerade och arga för att ordna era egna aktioner, så kommer vi att se evenemanget som ett totalt slöseri med tid”, säger Hanin Shakrah, en av arrangörerna, med ett skratt till publiken.

Genom film, seminarier, paneldiskussioner, verkstad och mingel har arrangörerna velat sätta fokus på det man kallar Israels apartheidpolitik samt den globala bds-rörelsen. Bds står för bojkott, desinvesteringar och sanktioner.

En av veckans gäster är den palestiska aktivisten Abir Kopty. Att begreppet apartheid används för att beskriva Israels politik är rättfärdigat, menar hon.

– Israels politik gentemot palestiniernas grundar sig på rasistiska fördomar och den internationella definitionen på apartheid stämmer in på det Israel gör.

Abir Kopty ger en rad exempel. För det första vägras palestinier rätten att återvända till sina hem, samtidigt som människor med judisk bakgrund världen över har rätt att flytta till Israel. För det andra gäller olika lagar för palestinier och israeliska bosättare på Västbanken och i Gaza. För det tredje finns en rad israeliska vägar på palestinsk mark, som bara bosättarna har rätt att använda.

Hon har tre grundkrav på en lösning av konflikten mellan Israel och Palestina. Ockupationen av Västbanken och Gaza måste upphöra. Palestinier som är israeliska medborgare måste få samma rättigheter som andra israeliska medborgare, och erkännas som en nationell minoritet. Och palestinier världen över måste få rätten att återvända till Palestina.

Hur ser du på situationen i konflikten just nu?

– Den som besöker Palestina i dag ser folkets orubblighet och iver för värdighet och rättvisa. Folket gör fortfarande motstånd, det gör mig hoppfull.

Ett annat positivt tecken tycker hon är den unga generationen av palestinier. De samlas kring nya teknologier som sociala medier för att fortsätta motståndet.

– Generellt kan man också säga att inget förtryck varar för evigt.

Abir Kopty tror att två saker måste ske för att Palestina ska bli fritt. Dels tror hon att folket i Palestina måste göra uppror. Och dels tror hon att individer runt om i världen måste stödja palestinierna genom att delta i bds-rörelsen.

– Vi kan inte räkna med regeringar eller ledare, som har sina egna intressen. Men vi känner tillit till världsmedborgare som delar våra värderingar. Inspirationen kommer ifrån Sydafrikas exempel, där människor runt om i världen fick ett slut på apartheidregimen genom bojkotter.

Det är här som svenskarna kan göra en insats för palestinierna, menar hon, genom att bojkotta israeliska produkter och företag, sätta press på svenska företag som investerar i bosättningarna och väcka opinion mot eller stoppa israeliskt deltagande i sport-, kultur- och akademiska sammanhang. Hon säger att företag som Ikea och H&M har filialer i Israel medan Volvo är delägare till ett företag som levererar maskiner till bosättningarna.

– Jag har en stark tro på att små handlingar kommer att få en ackumulativ effekt i framtiden, säger Abir Kopty.

Det är åttonde gången som IAW arrangeras men första gången i Malmö och Lund. Hanin Shakrah är en av arrangörerna.

– Vi vill bygga en rörelse, bilda folk, peppa och ge verktyg. Om en halv miljon människor kan stå på ett torg i Kairo, så kan man riva en mur.

Ett annat mål med veckan har varit att möta människor som inte skulle ha sökt upp arrangemanget annars.

– Mänskliga rättigheter är något som man tar ställning till här och nu, och man har en förbannad skyldighet till det. Vi vill skapa dålig stämning och säga det som Sverige, FN och det internationella samfundet borde säga. Jurister och experter på mänskliga rättigheter säger det. Vi måste få våra folkvalda politiker att säga det, säger Hanin Shakrah.

Veckan avslutas lördag 3 mars med en inspirationsverkstad klockan 14–17 på Inkonst i Malmö på temat ”Hur går vi vidare efter IAW?” samt avslutningshäng på Café Simpan i Malmö klockan 19. De andra inbjudna gästerna är Salim Vally från Sydafrika med stor erfarenhet av facklig kamp och Michael Mansfield från Storbritannien som bland annat varit juridisk observatör på de ockuperade palestinska områdena. Se apartheidveckan.wordpress.com för mer information.

Rekommenderade artiklar

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

Karta visar hur Skånes stränder försvinner

Skåne är den del av Sverige som drabbas hårdast av stranderosion. Med stigande havsnivåer väntas än mer av kusten försvinna. Därför jobbar nu Sveriges geologiska undersökning (SGU) med att ta fram ny information om hur stränderna faktiskt ser ut – och var riskerna är störst.

”Vi är inte de enda som inte har råd”

I Marias familj ska omkring 15 000 kronor räcka till fem personer i en månad. Fattigdomen betyder både stress och skam. ”Jag kan inte bara tänka 'det här behöver jag', så tajt är vår budget.”

Från Svalbard till Lesotho

Jonas Åkerman har varit med och utvecklat halkvarningssystem i Bulltofta, stöttat övergången till marknadsekonomiskt jordbruk i Zambia och motbevisat geologiska ”sanningar” i Arktis. Nu hoppas han att fler ska rösta för en bättre miljöpolitik.

© 2018 Skånes Fria