Genteknik kan ersätta olja | Skånes Fria
Skånes Fria

Genteknik kan ersätta olja

Enligt Mariette Andersson, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, kan genteknik vara bra för miljön. Hon vill hellre se en diskussion om produkterna som genmodifiering kan åstadkomma, än om tekniken i sig. 

I år planteras de första potatisarna ut, utanför Kristianstad, i det forskningsprojekt som Mariette Andersson arbetar med. Knölarna har modifierats för att ge större andel av en viss sorts stärkelse, amylos. Den stärkelsen används framför allt i industrin, till exempel vid tillverkning av biopolymerer, hållbara och nedbrytningsbara plaster. På sikt tänker hon att potatisarna ska kunna ersätta en del av oljan som används vid tillverkningen i dag.

Mariette Andersson tycker att debatten om genmodifierade grödor, GMO, har fel fokus i dag.

– Jag tycker att debatten blir sned när den handlar om tekniken, i stället för om vad den kan åstadkomma. Just samhällsnyttan saknas ofta i debatten.

Samtidigt säger hon att tekniken i sig har många fördelar.

– Det är en oerhört bra teknik. Man vet precis vad man sätter in. Det är en teknik av många, men en som är stark, effektfull och viktig att satsa på i framtiden.

Risken för att de modifierade generna ska sprida sig i området ser hon som ytterst liten.

– Potatis är en optimal gröda att jobba med. Den är knölförökad, så den knöl du får är exakt samma som den som du satte. Potatisen har inte heller någon vild släkting i Europa och kan inte korsa sig med något utanför odlingslandskapet. Och man har ett säkerhetsavstånd till annan odlad potatis så att inte någon pollen flyger över. Om det ändå skulle hända, är det inget som påverkar den knöl som skördas.

Mariette Andersson tillbakavisar det vanliga argumentet mot genteknik att det har gjorts för lite forskning på området.

– Det görs en riskbedömning på varje fältförsök, med en omfattande analys och diskussion. Det känns tryggt för både vår och samhällets sida. På alla dessa år som GMO har odlats i världen har man än så länge inte sett någon ökad risk.

Hon hoppas på en ljus framtid för gentekniken, även om hon tycker att det är tråkigt att flera företag har valt att satsa mindre på den inom Europa.

– Anledningen är den långa, dyra och komplicerade tillståndsprocessen. Men någon gång tror jag att det kommer att vara framtiden. Det är en teknik som vi kan komma väldigt långt med, bland annat för att ersätta fossila bränslen, säger Mariette Andersson.

Rekommenderade artiklar

”Jag har ingenting positivt att säga om GMO”

”GMO är inte en svår fråga. GMO är redan här och kontaminerar våra växter. Det leder till ökad kemikalieanvändning. Varför måste vi ta sådana risker?” Det säger Akiko Frid, ansvarig för GMO-frågan på Greenpeace.

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

Karta visar hur Skånes stränder försvinner

Skåne är den del av Sverige som drabbas hårdast av stranderosion. Med stigande havsnivåer väntas än mer av kusten försvinna. Därför jobbar nu Sveriges geologiska undersökning (SGU) med att ta fram ny information om hur stränderna faktiskt ser ut – och var riskerna är störst.

”Vi är inte de enda som inte har råd”

I Marias familj ska omkring 15 000 kronor räcka till fem personer i en månad. Fattigdomen betyder både stress och skam. ”Jag kan inte bara tänka 'det här behöver jag', så tajt är vår budget.”

© 2018 Skånes Fria