Djurplågeri gav 10 000 kronor i böter | Skånes Fria
Skånes Fria

Djurplågeri gav 10 000 kronor i böter

Minkar med stora sår, rejäl underbemanning och djur utan något att syssla med. Det var verkligheten på två minkfarmer i Skåne. Den ansvarige har i veckan dömts till böter för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen.

Sommaren 2008 tog en dansk medborgare över verksamheten på de två farmerna utanför Svalöv och Helsingborg. Personalstyrkan drogs samtidigt ner med omkring hälften. I juli 2009 fick länsstyrelsen en anonym anmälan om att det fanns minkar med sår på anläggningarna. Därefter gjordes en rad tillsynsbesök.

Vid varje besök hittades djur med stora sår, ofta på huvudet. Vid ett tillfälle hittades döda minkar i en del burar, och burarna var ofta smutsiga. Vid ett annat besök fanns ingen djurskötare på plats som hade kunskap om minkar och ingen som kunde avliva minkar akut. Från länsstyrelsens sida menar man att det fanns för få anställda på farmerna.

Minkar avlivades inte i tid när de var sjuka eller svårt skadade, och de fick inte heller nödvändig vård i tid, enligt uppgifter från länsstyrelsens besök. Enligt en tidigare anställd lämnades skadade minkar att självdö. Vittnet säger även att upp till 100 valpar dog per dag på grund av att de inte delades upp i separata burar i tid och på grund av dåligt foder.

Helsingborgs tingsrätt konstaterar att de unga minkarna inte separerades snabbt nog, vilket gjorde att de skadade varandra. Detta orsakade dem onödigt lidande och därför fälls mannen för djurplågeri.

Flera uppgifter pekar på att djuren åtminstone delvis saknade halm men tingsrätten anser inte att det har kunnat bevisas. Inte heller uppgifterna om problem med vård och avlivning menar man är bevisade.

Däremot bodde det för många minkar i en del av burarna. Tingsrätten fick dock ingen bevisning för att detta orsakade djuren något onödigt lidande. Därför fälls mannen för brott mot djurskyddslagen och inte för djurplågeri på den här punkten. Eftersom djuren saknade sysselsättning i burarna fälls mannen för ytterligare ett brott mot djurskyddslagen, men inte för djurplågeri. Inte heller här anses det nämligen bevisat att djuren orsakats onödigt lidande.

Mannen sökte först inte de tillstånd som krävdes för verksamheten. Hösten 2009 avslogs hans ansökan, på grund av de problem som konstaterats med djurhållningen, och han tvingades att göra sig av med djuren. Tingsrätten anser dock inte att han bröt mot lagen genom att ha minkarna utan tillstånd, eftersom han säger att han haft kontakt med en rad olika myndigheter som inte berättat att tillståndet krävdes.

Mannen bedriver minkuppfödning i Danmark sedan 1990-talet och döms mot sitt nekande till 10 000 kronor i dagsböter.

Djurrättsalliansen i Helsingborg har uppmärksammat målet, bland annat genom att protestera utanför tingsrätten. En representant för organisationen, som vill vara anonym, är positiv till att mannen fått en fällande dom.

– Men dagsböter tycker jag inte är ett tillräckligt hårt straff med tanke på vad han gjort sig skyldig till. Om han åtalats och dömts borde resten av Sveriges minkfarmare också bli det. Det ser ju i princip lika illa ut överallt, och många bedriver sin verksamhet utan rätt tillstånd.

Hur jobbar ni vidare med frågan?

– Vi fortsätter att ställa politikerna till svars. Det är de som är ytterst ansvariga för att pälsfarmare tillåts fortsätta bryta mot djurskyddslagen.

Mannens försvarare vill inte kommentera domen i Skånes Fria Tidning.

Fakta: 

I Skåne fanns elva minkfarmer 2010, i Everöd, Kristianstad, Lönsboda, Simrishamn, Svedala, Tomelilla, Vittskövle och Yngsjö.

Totalt fanns 75 minkfarmer i Sverige år 2010.

I Sverige dödas och flås det 1,2 miljoner minkar årligen. Sveriges uppfödning av minkar motsvarar 2,6 procent av världsproduktionen.

Källa: Djurrättsalliansen

 

Djurrättsalliansen är en ideell rikstäckande organisation som utgörs av lokalgrupper i olika städer, vars grundtanke är att djur ska vara fria från förtryck.

Rekommenderade artiklar

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

Karta visar hur Skånes stränder försvinner

Skåne är den del av Sverige som drabbas hårdast av stranderosion. Med stigande havsnivåer väntas än mer av kusten försvinna. Därför jobbar nu Sveriges geologiska undersökning (SGU) med att ta fram ny information om hur stränderna faktiskt ser ut – och var riskerna är störst.

”Vi är inte de enda som inte har råd”

I Marias familj ska omkring 15 000 kronor räcka till fem personer i en månad. Fattigdomen betyder både stress och skam. ”Jag kan inte bara tänka 'det här behöver jag', så tajt är vår budget.”

Från Svalbard till Lesotho

Jonas Åkerman har varit med och utvecklat halkvarningssystem i Bulltofta, stöttat övergången till marknadsekonomiskt jordbruk i Zambia och motbevisat geologiska ”sanningar” i Arktis. Nu hoppas han att fler ska rösta för en bättre miljöpolitik.

© 2018 Skånes Fria