Starkt motstånd mot GMO-grödor | Skånes Fria
Skånes Fria

Starkt motstånd mot GMO-grödor

Plant science Sweden i Svalöv bedriver bland annat fältförsök med genmodifierad potatis. Men den multinationella ägaren BASF har nyligen beslutat att lägga verksamheten med GMO, genmodifierade grödor, i Europa på is. Motståndet här är helt enkelt för stort.

Abigail Sykes • nyheter@skanesfria.nu

Beslutet, som kom i januari, betyder att de sex anställda i Svalöv så småningom förlorar sina jobb. Den verksamhet som har påbörjats, bland annat fältförsöken med potatis, kommer att fortsätta under 2012 men inget nytt drar igång.

Kemikalieföretaget BASF flyttar sitt huvudkontor från Tyskland till USA och lägger ner bland annat enheten i Svalöv. Skälet till beslutet är att acceptansen för odling av genmodifierade grödor är så liten i Europa. Nyligen drog sig även ett annat av världens största företag inom genteknik Monsanto tillbaka från den europeiska marknaden för spannmål.

Genmodifierade grödor odlas på över 10 procent av världens jordbruksmark, men knappt alls i Europa på grund av ett starkt motstånd här. I dag finns ingen kommersiell odling av genmodifierade grödor i Sverige, utan bara fältförsök i utvecklingssyfte.

Men många med kopplingar till branschen tror ändå att genteknik är framtiden.

– Förr eller senare är jag ganska säker på att vi kommer att använda tekniken på kommersiell skala i Europa, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare på Betodlarna.

Organisationen har dock valt att hålla sig ur debatten och bara följa utvecklingen tills vidare.

– Så länge vi inte har en acceptans i Europa har vi ingenting att vinna på att stå på barrikaderna i endera riktningen, säger Anders Lindkvist.

Fakta: 

Fältförsök med genetiskt modifierade växter i södra Sverige 2012

Godkända fältförsök:

Laholm, Swetree: Hybridasp.

Laholm, Sveriges Lantbruksuniversitet Umeå: Hybridasp.

Halmstad, Laholm, Umeå universitet: Hybridasp.

Lomma, Sveriges Lantbruksuniversitet: Äppel- och pärongrundstam.

Kristianstad, Sveriges Lantbruksuniversitet: Potatis.

Kristianstad, Plant Science Sweden: Potatis.

Lomma, Plant Science Sweden: Potatis.

Halmstad, Plant Science Sweden: Potatis.

Beslut ännu ej fattat, väntas i april:

Kristianstad, Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Svedala, Monsanto: Sockerbeta.

Kristianstad, Sveriges Lantbruksuniversitet: Korn.

Kristianstad, Sveriges Lantbruksuniversitet: Oljekål.

Laholm, Swetree: Hybridasp.

Källa: Jordbruksverket

Rekommenderade artiklar

© 2018 Skånes Fria