EU kan få svårt att enas om asylpolitik | Skånes Fria
Skånes Fria

EU kan få svårt att enas om asylpolitik

Under 2012 ska en gemensam asyl- och migrationspolitik för EU:s 27 medlemsstater stå klar. Behovet sägs komma från att behandlingen av asylsökande och deras ärende skiljer sig kraftigt mellan länderna. På stadsbiblioteket i Malmö den 23 mars diskuterades det pågående arbetet.

– Vad kul att någon läser Kafka, säger Cecilia Wikström (FP) till en åhörare som satt sig för att läsa Processen – historien om en man som häktas för ett brott som aldrig tillkännages honom – tio minuter innan panelsamtalet ska börja. I sammanhanget är det ett passande bokval. Många anser att EU-ländernas brist på gemensam asylpolitik och införandet av Dublinförordningen har försatt många asylsökande i asylrättsligt limbo.

Exempel på det finns i Sverige. Enligt Rädda barnen har ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige, ibland anlänt till Europa via Malta, där de inte fått asyl men har beviljats tillfällig uppehållsrätt. Eftersom barnen registrerats som asylsökande i Malta behöver Sverige, enligt Dublinförordningen, inte pröva deras asylansökan. Minna Ljunggren, stadssekreterare hos Tobias Billström (M) förklarade att regeringens ståndpunkt är att Malta ska ta sitt ansvar för asylfrågan, något som Tobias Billström tidigare framhållit i debattartiklar, bland annat i Svenska Dagbladet.

Malta har meddelat Sverige att de inte kommer att ta emot någon som tilldelats tillfälligt uppehållstillstånd. Det faller inte under Dublinförordningen. Sverige hävdar motsatsen och barnen blir fångar i systemet där ingen prövar deras asylskäl. 

Malta, Grekland, Italien, Spanien är gränsländer i EU. De tar emot den största andelen asylsökande och är de främsta motståndarna till Dublinförordningen. Till följd av högt tryck på ländernas migrationsmyndigheter har asylsystemen kollapsat och blivit rättsosäkra, enligt ett uttalande i Europaposten av EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP). I Grekland har över 50 000 människor väntat flera år på att få sina asylsökningar behandlade och bara omkring en procent beviljas asyl.

Utgångsläget är tillsynes ogynnsamt för att EU ska kunna enas om en gemensam asyl- och migrationspolitik, men EU-parlamentariker Cecilia Wikström (FP) är positiv.

– Vad gäller den asylrättsliga politiken har EU-parlamentet tillsammans med ministerrådet och kommissionen redan kommit fram till gemensamma definitioner som kommer vara genomgående i de rättsliga akterna. Jag hyser oerhört stora förhoppningar om att vi ska vara färdiga med de rättsliga akterna innan året är slut. 

Cecilia Wikström tror att en harmonisering av politiken kommer innebära att lägsta nivån för mottagande av asylsökande höjs, inte att det kommer att sättas en övre gräns. Från Vänsterpartiet är man däremot skeptisk. Anledningen är inflytandet från migrationsrestriktiva krafter, däribland ungerska Jobbik, holländska PVV och italienska Lega Nord.

– Vi ser att alla har lätt att enas kring repressiva förslag. När det krävs mer av medlemsländerna är det svårare. Vi tror att det kommer att harmoniseras neråt i stället för att alla försöker få en högre nivå. Man har börjat i fel ända. Vi kan inte ha Dublinförordningen så länge vi inte har likvärdiga system, säger Christina Höj Larsen (V). 

Försök att få till stånd en harmonisering av asylpolitiken har pågått under hela 2000-talet, men processen har tagit lång tid på grund av att medlemsländerna har haft svårigheter att komma överens.

– Gemensam invandringspolitik för EU är något ganska nytt. Har du fri rörlighet av människor mellan

EU:s medlemsstater är det ganska logiskt att ha gemensamma grunder för asylpolitiken, säger Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige.

Rekommenderade artiklar

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

© 2018 Skånes Fria