Vem bryr sig om fiskarna? | Skånes Fria
Skånes Fria

Vem bryr sig om fiskarna?

Djurens rätt kraftsamlar mot att fiskar utsätts för lidande. I ett upprop på internet manar de till handling. Nyligen anmäldes nattklubben KB i Malmö.

I 28 år har fiskar i nattklubbens akvarium beskådat fulla malmöbor dansande till musik och stroboskop.

– Fiskar betraktas som krukväxter, det här är förhållanden som aldrig hade accepterats om det hade handlat om andra djur, säger Lena Lindström från Djurens rätt som nu anmält nattklubben till länsstyrelsens djurskyddsenhet.

Det är bullret, de blinkande ljusen, det stora antalet människor och den förändrade dygnsrytmen som Lena Lindström menar orsakar fiskarna lidande. Och att orsaka fiskar lidande kan innebära ett brott både mot djurskyddslagen och brottsbalken. Men då krävs det att saken prövas i domstol.

– Det görs mycket mot fiskar som inte hade varit okej mot andra djur. För att det inte ska vara så i framtiden behövs det fler domfall som kan bli prejudicerande och vägledande.

Genom en kampanj på internet uppmanar därför Djurens rätt att fler anmäler när de tror att fiskar far illa och utsätts för lidande. Linnea Stålhandske är djurinspektör i Skåne.

– Enligt den handläggare som ska ta hand om ärendet är det ett brott mot djurskyddslagen, om det som står i anmälan stämmer. Fiskarna riskerar i så fall att utsättas för lidande. Men jag måste säga att jag aldrig varit med om ett liknande fall tidigare.

Enligt Jordbruksverkets expert på fiskfrågor, Sara Gabrielsson, innebär det ett brott mot djurskyddslagstiftningen om djuret inte anses behandlas väl. Och ett djurplågeribrott om djuret med uppsåt eller på grund av grov oaktsamhet utsätts för onödigt lidande.

– Vad som innebär att inte behandla ett djur väl eller att utsätta det för onödigt lidande är en tolkningsfråga som bara kan avgöras i rätten. Vi på Jordbruksverket gör inga sådana bedömningar, säger Sara Gabrielsson.

När det gäller fisk är det endast ett fall som lett till en fällande dom. Då gällde det en man som år 1912 fälldes för att ha flått en ål levande. Ett fall som fortfarande används som prejudikat.

Lena Lindström hoppas nu att uppropet som Djurens rätt dragit igång ska leda till att fler sätt att utsätta fisk för lidande ska tas upp i rätten och anses som olagliga.

– Visar det sig att akvariet på KB inte är förenligt med lagen, då kan man trycka på mot andra akvarier på fler ställen.

Uppropet har också lett till en anmälning mot fiske i dammar och en där fisk används för att rensa gammal hud på fötter.

– Det blir spännande att se vad det leder till. Hade man gjort så här mot en annan typ av djur hade det inte varit något snack om att det borde räknas som olagligt.

Länsstyrelsen kommer nu att ta kontakt med de ansvariga på KB för att utreda situationen. Om anmälan stämmer kommer länsstyrelsen att ställa krav på att bristerna åtgärdas.

Vd:n för kulturbolaget KB, Torgny Lundgren, meddelar via mejl att han inte vill lämna någon kommentar eftersom han anser sig vara för dåligt insatt i frågan.

Fakta: 

Fiskar känner lidande

2010 samanställde en expertgrupp från Sveriges lantbruksuniversitet SLU den tillgängliga forskningen om huruvida fiskar kan känna smärta och uppleva lidande. Rapporten visar att en betydande majoritet av forskarna anser att fiskar kan känna smärta och anpassa sitt beteende till andra individer.

En del fiskarter anses också kunna tänka komplext och ge känslomässiga svar.

I oktober 2011 beslutade Jordbruksverket att rapporten skulle användas som underlag för att bedöma djurplågeribrott.

Rekommenderade artiklar

Fotboll på andra villkor

I den lilla orten Vittsjö i norra Skåne är fotboll lika med damfotboll. Men det är inte lätt att ligga på topp. Till skillnad från de manliga elitspelarna är det endast en bråkdel av spelarna i damallsvenskan som kan försörja sig som fotbollsspelare.

”Samhället har blivit färgblint”

Ras har förvunnit från kartan. Om det så är inom universitetsvärlden eller den offentliga debatten. Men det betyder inte att samhället slutat upp med att vara rasistiskt. Tvärtom, menar professorn Patricia Collins.

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Allt fler fristäder för hbtq-flyktingar

De flyr sina hemländer för att deras känslor är förknippade med livsfara – men på Migrationsverkets boenden tvingas de återigen dölja sin sexualitet. Under året som gått har tre nya kaféer öppnats i Skåne för att erbjuda hbtq-flyktingar en fristad.

© 2018 Skånes Fria