Fantasi, folkbildning och föreställande verk | Skånes Fria
Skånes Fria

Fantasi, folkbildning och föreställande verk

Vad som är bra konst är en fråga som medlemmarna i Sveriges konstföreningar Skåne måste ta ställning till inför varje nytt inköp och varje utställning. För att diskutera saken anordnades en workshop på KKV grafik i Malmö i oktober där representanter för en rad skånska konstföreningar medverkade – men inte nödvändigtvis höll med varandra.

Ingvar Claeson från Malmö konststudio tycker att konstföreningarna har en viktig roll att spela.

– Vår uppgift är att inprägla en friare inställning till vad konst kan vara genom att möta även samtidskonst på samma grund som mer klassisk konst. Det finns ingenting fult eller vackert, så får man inte resonera. Det är det här jäkla skönhetsbegreppet som plågar människor!

– Det finns människor som tycker att det som inte är vackert inte är konst. Synen på konst som något dekorativt är ganska vanlig, men som konstförening ska vi inte tillgodose det. Sådana verk behöver de inte konstföreningen för att komma åt, säger Ingrid Astbo, Ystads konstförening.

Hon får dock mothugg av andra deltagare som tycker att dekorativ konst kan vara bra konst, även om den inte väcker mer än en visuellt positiv upplevelse.

En övning under workshopen var att i grupp välja två bilder, en som gruppen spontant föredrog och en som gruppen hade svårare att ta till sig. Sedan skulle de motivera varför de ville köpa in båda till sin konstförening samt varför de tyckte båda bilderna var bra konst.

– Jag tycker att konstföreningar har en roll att vara lite utbildande, att välja något som vi inte tror att medlemmarna kastar sig över, utan som tar en stund att ta sig in i, säger Ingrid Astbo.

Hur vet ni vilka verk det är?

– När det är något som man inte ser direkt, utan som väcker lite funderingar, varar verket lite längre. En del konst, som en målning av en vas med blommor, kan snabbt kännas färdigupplevd. Det som inte fastnar direkt är det som sätter sig sedan, säger hon.

– För mig känns det högtravande att säga att ”vi har en folkbildande uppgift”, invänder Lars Kristoffersson från Tetra Pak konstförening.

Och Karl-Bertil Hake, från Konstföreningen vid Malmö högskola, håller inte helt med när det gäller den föreställande konsten. Diskussionen utgår ifrån några grafiska blad av Gunilla Widholm som bland annat föreställer blommor och växter.

– En bild som är föreställande behöver inte vara mer lättillgänglig per definition. Blommorna kan jag sjunka in i varje gång jag ser dem, jag behöver inte bli färdig med en bild snabbt bara för att den är föreställande. För mig är ett kriterium för bra konst – är det rent tekniskt bra gjort? Men bra konst kan också vara hur enkelt som helst att göra. Väcker den idéer och känslor, finns det en uttalad idé från konstnären?

– När du nämner skicklighet, tänker jag på Yrjö Edelman och hans målningar av paket. Det är häftigt en stund, men det är tråkigt med bara skickligheten, det får finnas något mer. En konstnär får inte bara bli en skicklig hantverkare, säger Ingrid Astbo.

Flera av deltagarna pratar om hur ”stängd” en bild är. Ingvar Claeson menar att blommorna är ”avslutade”, att konstnären har stängt möjligheterna för den som tittar att själv vara med och skapa bilden. Däremot lyfter han fram en del av grafikern Antje Nilssons mer abstrakta bilder.

– Betraktaren ska vara en medkonstnär som avslutar verket. Några av Antje Nilssons verk inbjuder till ens egen fantasi, att gå vidare i verket. Nästa dag säger fantasin något helt annat än i går, säger han.

– Jag tycker att det är bra konst för att den inbjuder till fantasin och det finns utrymme för eget tolkande. Jag tycker att det är väldigt positivt om du upplever en sak och jag något annat, säger Ingrid Astbo.

Kvalitetsbegreppet kommer också upp under diskussionen. Ingvar Claeson förutsätter att alla de konstnärer som är med i KKV Grafik uppfyller vissa kvalitetskriterier, tack vare att de går igenom en urvalsprocess för att bli medlemmar.

– Man får utgå ifrån att konstnärerna som är medlemmar här gör bra konst, oavsett om det är något obegripligt verk eller något som man sätter sig in i direkt.

Vad varje person tycker är bra konst kan ändras över tid, menar flera av deltagarna i workshopen.

– Nya medlemmar kan säga, ”varför har ni köpt det här?” Men efter några år har de ändrat sig helt. Tittar man på mycket konst, ändrar man inställning, säger Boel Eklund Peterson, Högskolans konstförening Kristianstad.

Verk av Gunilla Widholm och Antje Nilsson kan ses på www.kkvgrafikmalmo.se.

Fakta: 

<h2>Vad är bra konst? Den frågan ställde sig Skånes konstföreningar på en workshop tidigare i höst, och den är också aktuell på en kulturlunch som Kristianstads konsthalls chef Thomas Kjellgren håller den 19 november. Men hur kan en sådan fråga besvaras? Och vilka trender kan man se i allmänhetens syn på bra konst?</h2>

Sveriges konstföreningarAv de cirka 900 föreningar som är med i riksförbundet för Sveriges konstföreningar finns 60 procent på arbetsplatser och resten är allmänna.
Omkring 170 000 personer är med i någon av konstföreningarna.
Föreningarna köper och förmedlar konst för mellan 200 och 300 miljoner kronor per år.
30 procent av utställningarna i Skåne ordnas av konstföreningar.
Källor: Sveriges Konstföreningars förbundsordförande och Sverigeskonstforeningar.nu

Rekommenderade artiklar

”Design har tagit över konstens roll”

De senaste 30 åren har samhällets syn på konsten förändrats. Ambitiösa initiativ för att utbilda allmänheten om konst har ersatts med konsumtion av designföremål.

– Vi har tappat alla utom dem som hade vanan redan. Det är dystert på alla sätt och vis, säger Björn Fritz, lärare i konsthistoria vid Lunds universitet.

Från aggression till aha-upplevelser

Genom sitt jobb som chef på Kristianstads konsthall möter Thomas Kjellgren många besökare med olika sätt att se på konst. På måndag håller han i en kulturlunch där han diskuterar vad konsten vill få oss att upptäcka och vi vill se i konsten.

Barn flyr till skogs i protest

Karolina Henkes bildserie berättar en saga om barn som flyr till skogs för att sätta press på vuxna om miljöfrågor.

Landets Fria

© 2018 Skånes Fria