Stiltje för vindkraft till havs | Skånes Fria
Skånes Fria

Stiltje för vindkraft till havs

Det finns en stor potential för framtida havsbaserade vindkraftsparker utanför Skånes kuster. För att de ska kunna bli verklighet efterfrågas nu gynnsamma stödsystem av samma slag som redan finns i Tyskland och Storbritannien.

Lillgrund, Sveriges största havsbaserade vindkraftspark belägen strax söder om Öresundsbron, invigdes i juni 2008. Den var tänkt att bli startskottet för byggnationen av ett antal större vindkraftparker utanför Skånes kust. Men det blev inte riktigt som man tänkt sig. Tillstånden finns, men inga fler projekt har påbörjats.

– Det saknas gynnsamma ekonomiska stödsystem för havsbaserad vindkraft i Sverige. Det är den största anledningen till att de planerade projekten utanför Skånes kust inte har påbörjats ännu, säger Peter Askman, miljöstrateg med ansvar för hav och vatten på Region Skåne.

Han menar att Skåne är i stort behov av egenproducerad el, och att elbehoven bara kommer att öka. Frågetecknet för kärnkraften borde öppna dörren för den havsbaserade vindkraften, men riktigt så enkelt är det inte.

I Europa har den havsbaserade vindkraften tredubblats under de senaste fem åren. Tyskland och Storbritannien är de länder som satsar mest, men enligt den Europeiska miljöbyrån EEA är det kusten runt Skåne – framför allt mot Östersjön – som är det område inom EU som har störst potential för havsbaserad kustnära vindkraft.

– Sverige måste lära av Tyskland och Storbritannien och stötta den havsbaserade vindkraften, både ekonomiskt och tekniskt, framför allt nu när elpriserna är låga. Annars är risken stor att energibolagen inte vågar investera vilket skulle innebära att vi hamnar på efterkälken både i den tekniska utvecklingen och i elproduktionen, säger Peter Askman.

Göran Fagerström, vindkraftshandläggare på länsstyrelsen i Skåne, håller med om att lönsamheten för närvarande är för dålig för havsbaserad vindkraft i Sverige.

– I Tyskland får de som investerar i all förnybar energi ett garanterat pris per kilowattimme för producerad el. På det sättet är det lättare att beräkna lönsamheten för ett företag.

De sydsvenska regionerna kommer nu att träffas för att gemensamt komma fram till hur de ska kunna sätta press på riksdag och regering att ta fram nya stödsystem.

– Vi måste övertyga dem om att havsbaserad vindkraft har en stor potential att bidra till att uppnå energimålen i Sverige. Fördelarna är många. Den stör inte allmänheten eftersom den befinner sig långt från land. Dessutom blåser det mer till havs. Nackdelen är kostnaderna. Och det är där politikerna kommer in i bilden, säger Peter Askman.

 

Tillstånd men inga parker

• Anläggningen Kriegers Flak med 128 verk, 25 km söder om Trelleborg. Vattenfall Vindkraft äger tillståndet.

• Anläggning Taggen med 80 verk, 12 km utanför Åhus.

• Anläggningen Stora Middelgrund med 108 verk, på gränsen mellan Skåne och Halland. Universal Wind Offshore AB äger tillståndet.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne

 

Lillgrund

Vindkraftparken byggdes 2006–2007 och beräknad produktion för de 48 kraftverken är 0,33 TWh el per år. Det motsvarar hushållsel till drygt 60 000 hem.

• Parken består av 48 vindkraftsverk

• Avstånd till den svenska kusten är cirka 7 km sydost om Öresundsbron

• Vindkraftsverkens totalhöjd är cirka 115 meter upp till vingspetsen

• Investeringskostnad på cirka 1,8 miljarder kronor

Källa: Vattenfall

Fakta: 

<h2>Läs mer om <a href="http://www.skanesfria.nu/tema/fornybar-energi">förnybar energi</a>.</h2>

Rekommenderade artiklar

Vindkraftsbolagen flyr från Skåne

Förnybar energi

Att utveckla den egna energiproduktionen är en viktig del i att nå Skånes klimatmål. Men Skånes Fria Tidnings granskning visar att vindkraftsbolagen börjat vända regionen ryggen. "Det blir svårare att uppnå målen för utbyggnaden av förnybar energi", säger Göran Fagerström på länsstyrelsen i Skåne.

Katamaran drivs med sol och vind

Förnybar energi

Studenter vid International school of design i Köln har tagit fram en ny katamaran som kan drivas framåt av antingen sol- eller vindenergi.

© 2019 Skånes Fria