Vindkraftsbolagen flyr från Skåne | Skånes Fria
Skånes Fria

Vindkraftsbolagen flyr från Skåne

Att utveckla den egna energiproduktionen är en viktig del i att nå Skånes klimatmål. Men Skånes Fria Tidnings granskning visar att vindkraftsbolagen börjat vända regionen ryggen. "Det blir svårare att uppnå målen för utbyggnaden av förnybar energi", säger Göran Fagerström på länsstyrelsen i Skåne.

Skåne har länge varit ett av de län där flest vindkraftsmöllor uppförts. Men i framtiden riskerar regionen att hamna på efterkälken. Det visar siffror som Skånes Fria Tidning har tagit fram. Vindkraftsbolagen har istället vänt blicken mot Norrland.

– Sedan fyra år tillbaka kan vi se en glasklar trend av att det kommer in allt färre ansökningar om att bygga vindkraftverk i Skåne. Siffran ligger nog bara på en fjärdedel av vad den var 2009. I förlängningen innebär det givetvis att färre vindkraftverk byggs, säger vindkraftshandläggaren Göran Fagerström på länsstyrelsen i Skåne.

En av anledningarna är att det redan byggts många vindkraftverk i några av de skånska kommuner som varit positiva till vindkraft, som Eslöv och Kristianstad.

– Där har det tidigare varit förhållandevis lätt att få igenom vindkraftsprojekt, säger Göran Fagerström.

Martin Holmén, energi- och klimatrådgivare i Kristianstads kommun, håller med.

– Marknaden för vindkraftverk i exempelvis min kommun börjar bli ganska mättad. De verk som redan har fått klartecken kommer förmodligen byggas. Sedan blir det lugnare på den fronten.

Men i övriga Skåne finns det fortfarande gott om plats. Där är det istället kommunernas negativa inställning till vindkraft och deras möjlighet att lägga veto som gjort att det nu planeras för färre vindkraftsverk, enligt Göran Fagerström.

– En kommun som är negativt inställd till vindkraft kan i och med vetorätten välja att konsekvent säga nej till bygglov, utan att behöva motivera sitt ställningstagande. Detta skapar en osäkerhet hos företagen. De får svårt att göra prognoser och planera för framtiden, säger Göran Fagerström.

Eftersom inställningen hos kommunerna skiljer sig åt beroende på var i Sverige man befinner sig har många vindkraftsbolag börjat rikta blicken från Skåne.

– Många vindkraftsbolag som för bara några år sedan var väldigt aktiva i Skåne har nu sökt sig till norra Sverige istället. Där är det generellt lättare att driva igenom projekten och kommunernas inställning till vindkraft är mer positiv.

Ett av dessa företag är Hässleholmsbaserade Eolus vind AB. Bolaget har grunden i sin verksamhet i södra Sverige, men har under senare år påbörjat flera stora projekt i norra Sverige.

– Osäkerheten är ett moment som gör att man avstår och vänder sig till ett område med bättre förutsägbarhet, säger Johan Hammarqvist, företagets kommunikationschef.

De bästa lägena för vindkraft i Sverige finns på Gotland och Öland, på västkusten och utmed Skånes kuster, enligt branschorganisationen Svensk energi.

Rekommenderade artiklar

Stiltje för vindkraft till havs

Förnybar energi

Det finns en stor potential för framtida havsbaserade vindkraftsparker utanför Skånes kuster. För att de ska kunna bli verklighet efterfrågas nu gynnsamma stödsystem av samma slag som redan finns i Tyskland och Storbritannien.

Katamaran drivs med sol och vind

Förnybar energi

Studenter vid International school of design i Köln har tagit fram en ny katamaran som kan drivas framåt av antingen sol- eller vindenergi.

© 2019 Skånes Fria