Karta visar hur Skånes stränder försvinner | Skånes Fria
Skånes Fria

Karta visar hur Skånes stränder försvinner

Skåne är den del av Sverige som drabbas hårdast av stranderosion. Med stigande havsnivåer väntas än mer av kusten försvinna. Därför jobbar nu Sveriges geologiska undersökning (SGU) med att ta fram ny information om hur stränderna faktiskt ser ut – och var riskerna är störst.

Skånestrand är ett projekt för att kartlägga de skånska kusterna både på land och havsbottnen. Fältarbetet startade i början av 2012 med hjälp av geologer till fots respektive fartyg nära stränderna. Den delen av projektet avslutas i år, och 2014 kommer slutproduktionen – en databas och en karta över Skånes stränder.

– Det finns ett väldigt stort intresse för detta, eftersom Skåne är så känsligt för stranderosion, säger projektledare Kärstin Malmberg Persson.

Hon har under arbetets gång kunnat se erosionen med egna ögon, genom att jämföra de gamla kartorna med hur det ser ut i dag.

– Ganska många meter har försvunnit från sydkusten där det är som värst, vid Löderups strandbad till exempel.

Skåne drabbas hårdare än resten av Sverige av stranderosion, eftersom landhöjning pågår i resten av landet. Skåne har redan återhämtat sig från nedpressningen under den senaste istiden, medan övriga Sverige fortfarande håller på att stiga. Skåne sjunker snarare lite, och har dessutom geologiskt sett väldigt mjuka stränder längs nästan hela kusten. Det har man känt till länge, men nu blir landskapet än mer känsligt för erosion. Det finns nämligen tydliga samband mellan stranderosionen och de globala klimatförändringarna.

– När havsytan höjs kommer problemen att bli mycket värre. Alla Skånes strandkommuner och länsstyrelsen tar väldigt allvarligt på det här och har program i gång. Syftet med projektet är att få ett så bra geologiskt underlag som möjligt för att bedöma var stranderosionen blir särskilt allvarlig, säger Kärstin Malmberg Persson.

Till viss del är de områdena redan kända – troligen handlar det om kuststräckor som är hårt drabbade även i dag. Området vid Löderup strandbad är ett exempel på en strand som sakta försvinner, medan till exempel Sandhammaren långsamt byggs på.

En hel del stränder får troligen helt enkelt erodera bort –allt går inte att skydda. Ett sätt att minska problemen kan dock vara att lägga in erosionsskydd vid kusterna eller fylla på med ny sand istället för den som eroderat bort, för stränder som försvinner kan få stora effekter.

– Din tomt kan försvinna ner i havet, det är inte roligt. Dels handlar det om att skydda materiella värden som hus och byggnader, och dels om naturvärden som annars försvinner eller är hotade.

Det svåra är att försöka att förutspå utvecklingen. Mycket beror på hur allvarliga klimatförändringarna blir.

– Man brukar säga att vi måste skydda området upp till tre meter över dagens havsnivå. Tyvärr går det inte att förhindra utvecklingen i dag, utan det gäller att vara så bra förberedd som möjligt för att minska skadorna på natur och anläggningar, säger Kärstin Malmberg Persson.

SGU är ett statligt verk med uppgift att ta reda på så mycket som möjligt om Sveriges geologi. Läs mer om Skånestrand på www.sgu.se/sgu/sv/geol_kartering/projekt/projekt-skanestrand.html

Rekommenderade artiklar

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

”Ny teknik är inte lösningen”

Förnybar energi

Till år 2020 ska halva Sveriges energianvändning komma från förnyelsebara energikällor. De mest hållbara alternativen anses vara sol, vind och vatten. I sista delen av vår artikelserie intervjuar vi Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet.

”Är Lund ett annat land?”

Papperslösa

På tåget, cykelbanan, torget eller gatan. Att kontrolleras och bli krävd på legitimation är inget ovanligt för Danial Feroz och Abbas Shahbazi. ”Man känner sig som en kriminell”, säger Danial Feroz.

”Oundvikligt med diskriminering”

Papperslösa

Etnisk profilering i samband med inre utlänningskontroller är ofrånkomligt, så som lagstiftningen ser ut i dag. Det menar kriminologen Jerzy Sarnecki. ”Det går inte att göra på något annat sätt”, säger han.

© 2019 Skånes Fria