Svalkan är inte tillgänglig för alla | Skånes Fria
  • Handikappbadet i Malmö har blivit en populär badplats för alla malmöbor.
Skånes Fria

Svalkan är inte tillgänglig för alla

Att kunna ta sig ett dopp i havet är ingen självklarhet för personer med funktionsnedsättning. Det visar en färsk rapport från Humana.

– Det finns mycket att önska, säger Anders Munke från Personskadeföreningen.

Det är tryckande hett och SMHI har varnat för ett kommande åskväder. Ett fyrtiotal Malmöbor har tagit sig till handikappbadet på Ribersborg för ett svalkande dopp. En av dem är Anders Munke. Han kallar det en unik plats. Hit söker sig alla, oavsett funktionshinder, säger han.

– Det lockar alla vilket jag tror leder till ökad förståelse för personer med funktionshinder. Kanske kan det bli bättre i framtiden.

För bra är det inte, menar Anders Munke. Även om han ger en eloge till Malmö stad för det året runt öppna handikappbadet är det ett undantag.

– Jag tror inte det finns någon liknande plats i södra Sverige, säger han.

Att inte kunna ta del av all samhällsservice är något man får vänja sig vid som funktionsnedsatt, menar han. Och utvecklingen går långsamt.

– Det är inget som är prioriterat, varken av tjänstemän eller politiker. De tror att det är dyrt men vi hävdar motsatsen. Vår grupp konsumerar för 105 miljarder per år och det skulle skapa nya arbetstillfällen.

Fram till år 2010 skulle alla enkelt avhjälpta hinder ha varit borttagna, enligt en målsättning som regeringen antog år 2000. Målsättningen gick om stöpet och en ny nationell handlingsplan har nu antagits av regeringen. Den här gången utan det specifika målet om att få bort alla enkelt avhjälpta hinder. Något som har avspeglat sig i den undersökning företaget Humana årligen gör av tillgängligheten, menar Marie-Jaenette Bergvall som är förbundssekreterare på intresseorganisationen Hjärnkraft.

– Det vi kan se det här året är att utvecklingen har stannat av. Det har inte hänt mycket sedan i fjol. Man tar inte tillgänglighetsfrågan på tillräckligt stort allvar.

Trelleborg är en av de kommunerna som hamnat i det absoluta bottenskiktet vad gäller tillgängliga badplatser. Eric Samuelsson (S) är ordförande för Tekniska nämnden. En tillgänglighetssamordnare har anställts och extra pengar har gjort att kommunens badplatser nu kan nås av alla men där tar det slut, erkänner han. I vattnet kommer inte den som behöver lift.

– Vi har haft det som medborgarförslag men det är en praktisk fråga. Höststormar och annat drar iväg arrangemangen.

Osby är en av de kommuner som rankas högst vad gäller tillgänglighet. Där är alla badplatser handikappanpassade. Annika Wijk är Miljö- och byggchef och förklarar varför.

– Vi började med att låta en rullstolsburen person göra en inventering och det har varit underlag till att göra åtgärder på våra fastigheter och ställa krav på de privata, vilket har fungerat väldigt bra, säger hon.

Fakta: 

Brist på badplatser för funktionshindrade

Sedan fyra år tillbaka undersöker företaget Humana kommunernas tillgänglighetsarbete. Årets undersökning visar på att arbetet med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har avstannat i kommunerna. Bland annat visar den att en tredjedel av kommunerna inte har någon tillgänglig badplats och i fyra av fem kommuner är inte ens hälften av badplatserna tillgängliga för personer som är rullstolsburna.

Läs mer: www.humana.se

Rekommenderade artiklar

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Allt fler fristäder för hbtq-flyktingar

De flyr sina hemländer för att deras känslor är förknippade med livsfara – men på Migrationsverkets boenden tvingas de återigen dölja sin sexualitet. Under året som gått har tre nya kaféer öppnats i Skåne för att erbjuda hbtq-flyktingar en fristad.

© 2019 Skånes Fria