Migranterna faller ur rättsprocesserna

EU-migranter löper risk att bli utan ersättning eller skadestånd om de utsätts för brott. Endast ett fåtal anmälningar har lett till domar men då utan de utsatta närvarande.

Sidor

© 2015 Skånes Fria