Kultur | Skånes Fria

Nytt decennium, nytt museum

Moderna museet har slagit upp portarna till sin filial i Rooseums gamla lokaler. Vilken betydelse kommer museet att få för konstscenen i Malmö? Vi lät några aktörer inom det fria konstlivet berätta om sina önskningar.

Sidor

© 2019 Skånes Fria