Opinion | Skånes Fria
Debatt
:

I vilket samhälle vill vi bo?

Varannan ung vuxen i Lund och Malmö saknar eget boende. I veckan släppte Hyresgästföreningen en färsk rapport om hur unga vuxna bor och hur de vill bo. Inte oväntat ökar gapet. Allt färre bor som de vill. Men bostadsbristen handlar i grund och botten om ekonomi och fördelningspolitik och i synnerhet om vilket samhälle vi vill ha. Det skriver Fritjof Carlsson-Brandt Bostadspolitisk projektledare på Hyresgästföreningen.

Debatt
:

Krossa myten om mödomshinnan

Mödomshinnan finns inte. Ändå lever den kvar och används som ett sätt att kontrollera kvinnors sexualitet. Sluta benämna något som inte finns – kalla det för en slidkrans och en bättre värld väntar. Det skriver veckans debattörer statsvetaren Malin Beckman och socialantropologen Rachel Cooper.

Debatt
:

Glöm inte vildbina

Einstein lär ha sagt att om bina dör så har människan endast fyra år kvar att leva. Utan binas pollinering riskerar nämligen jordbruket att haverera. Men det är inte bara de massmedialt uppmärksammade honungsbina som är oumbärliga för pollineringen. Lika viktiga är alla de arter av vildbin som nu är hotade på grund av plöjda fält, skogsskövling och stadsbebyggelse. Det skriver flera forskare från Lunds universitet.

Debatt
:

Festival för bortglömda

I slutet av veckan går Landskrona pride av stapeln. Trots att Sverige utmålar sig som ett av de mest progressiva länderna i världen går hbtq-personer inte säkra på våra gator. Nu måste vi hitta en lösning, skriver tre av projektledarna för festivalen på veckans debatt.

Debatt
:

Kapitalismen kan inte lösa miljökrisen

De existerande politiska systemen har misslyckats när det gäller att lösa globala miljöproblem. Huvudorsaken finns i systemens inbyggda tillväxtlogik som omöjliggör en nödvändig omställning till ett system som inte överutnyttjar våra gemensamma resurser. För att lösa den eskalerande klimatkrisen är det därför nödvändigt att göra upp med den kapitalistiska ekonomin. En uppgörelse som inte kan förväntas komma från det parlamentariska systemet, men som måste komma från krafter utifrån. Det skriver veckans debattör miljöaktivisten och miljöplaneraren Tannie Nyboe.

Sidor

© 2019 Skånes Fria