Opinion | Skånes Fria
Debatt
:

Det fria skolvalet drabbar barnen

De redan hårt ansatta skolorna i Rosengård måste spara. Fyra lärare på Värner Rydénskolan har sagts upp och tre niondeklassare ska slås ihop till två. Elever har strejkat och protesterat. Men enligt Sadiye Altundal (V), vice ordförande i stadsfullfäktige i Rosengård är besparingar oundvikliga på grund av det fria skolvalet.

Debatt
:

Ship to Gaza

Lidande gör ett folk starkare, och vi har lidit mycket. Vi
hade ett budskap att ge världen, men vi blev överrumplade, och budskapet
klipptes av på mitten. Med tiden kommer det finnas miljoner av oss – som blir
starkare och starkare – och vi skall fullborda budskapet.

Debatt
:

Hur länge ska vi tillåta att vissa nekas vård?

Hur kan en svensk statlig utredning som behandlar en av dagens allra viktigaste etiska frågor gå obemärkt förbi? Ett halvår efter att utredningen ”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” blev klar har inget hänt trots att förslaget borde ha gått på remiss. Förslaget som utredningen resulterade i handlar om att alla som vistas i Sverige ska ha rätt till vård på lika villkor. Nationalitet eller medborgarskap, varför, hur länge du varit i Sverige och hur du lever här ska inte ha någon betydelse.

Debatt
:

Medborgarlön med ansvar

Alla som är folkbokförda i Sverige och alla svenska pensionärer bör garanteras en anständig medborgarlön. Då får vi bland annat folkhälsa, mer rättvisa och människor kan satsa på sig själva eller det de tror på, menar J Torben Staehr.

Debatt
:

Inga skattepengar till skatteparadisen!

Vad gör Malmö och Sverige åt skattepengar som försvinner i så kallade skatteparadis? Attac har föreslagit att Malmö stad i sina upphandlingar ska utesluta företag som är registrerade i skatteparadis, skriver veckans debattör Gunilla Andersson.

Debatt
:

Tystnad – ett tydligt ställningstagandet

Bamsetidningen för asylsökande barn som Migrationsverket har tagit fram tillsammans med förlaget Egmont Kärnan har diskuterats och kritiserats flitigt i medierna den senaste månaden. Tidningen handlar om de asylsökande barnen Mim och Meles som med sina familjer söker asyl i Sverige. Mims familj får asyl, Meles familj får det inte. Socialarbetarna i nätverket Bryta tystnaden tycker att Bamse skönmålar situationen och kan inte se att tidningen skulle kunna vara till någon hjälp.

Debatt
:

Vad är pengar?

Mats Lindqvist, ingenjör och styrelseledamot i ASPO Sverige, läste Malmö Frias artikel om vad bankerna gör med våra pengar. Men han tyckte att artikeln missade att besvara en viktig fråga nämligen: hur skapas pengar? Här vill han ge ett svar på denna fråga. 

Sidor

© 2019 Skånes Fria