Opinion | Skånes Fria
Debatt
:

”Ta elevdemokratin på allvar”

I läroplanen för de frivilliga skolformerna står det att skolan ska fostra elever att bli demokratiska medborgare. Elevdemokrati är ett av de medel gymnasieskolor använder för att engagera elever. Men hur uppfattar eleverna att det fungerar, och är gymnasieskolan verkligen demokratisk?

Debatt
:

Riv gränshinder i Öresundsregionen!

Tio år efter brons invigning befinner sig Öresundsregionen i stark tillväxt. Men fortfarande kvarstår en rad onödiga gränshinder som bromsar den fortsatta utvecklingen. Härom veckan debatterade jag regeringens insatser för att förbättra integrationen med ministern för nordiska samarbetsfrågor, Cristina Husmark Pehrsson (M).

Debatt
:

Vad händer på Rosengårds skolor?

Förra veckan berättade Malmö Fria om hur Lärarnas Riksförbund kräver akutåtgärder mot den våldsamma och stökiga arbetsmiljön på flera skolor på Rosengård. Barn- och ungdomsförvaltningens chef på Rosengård pekade på att lärarna behövde lära sig mer om hur de ska arbeta med oroliga och våldsamma elever. Lisa Petri, pedagog på Drömmarnas Hus på Rosengård, är inne på samma spår.

Sidor

© 2019 Skånes Fria