Fria Tidningar | Skånes Fria

Fria Tidningar

Normbrytande nyheter för människor som vill förändra världen.

Fria Tidningen gör nyheter för människor som vill förändra världen och som i traditionell media har svårt att hitta material som svarar mot deras värderingar kring samhälle, miljö och internationella förhållanden.

Vi rapporterar om lokala och globala nyheter. Vi är särskilt intresserade av sociala och politiska aktörer och skeenden som bidrar till en öppen, demokratisk, fredlig, solidarisk och ekologisk samhällsutveckling.

Fria Tidningen utkommer två gånger i veckan.

Fria Tidningen ges ut av Fria Tidningar (ETC Fria AB), tidigare Mediekooperativet Fria Tidningar. Företaget grundades som ideell förening år 1999 och blev arbetskooperativ år 2001. I maj samma år kom det första numret av vår första tidning, Stockholms Fria Tidning (2001–2017). I juli 2016 tog ETC AB över driften av Fria Tidningar, som då fick namnet ETC Fria AB. 

© 2018 Skånes Fria